VHP bij Ramadan: zelfdiscipline en beheersing

250De vastenmaand Ramadan is al begonnen. Het vasten is één van de 5 zuilen van de islam en het is
voorgeschreven in de Heilige Koran. Het vasten wordt gezien als een vorm van zuivering van de ziel en
dankbaarheid aan Allah voor alles wat Hij gegeven heeft. Tijdens de heilige maand Ramadan leren de
moslims ook zelfdiscipline en zelfbeheersing.
In de heilige maand waarin moslims van jong tot oud gedurende de hele maand zich overdag onthouden
van voedsel en drank, proberen ze in alle opzichten een voorbeeldig mens te zijn. Het is ook een maand
van extra gebeden, meditatie en volledige onderwerping aan de wil van Allah. Ze proberen zo veel
mogelijk goede daden te verrichten en het kwade of het negatieve te vermijden.
Een gelovige moslim beschouwt het als een voorrecht om te mogen vasten en God te dienen, omdat de
goede daden gedurende deze maand extra worden beloond. Dit is ook een van de redenen dat men aan
de armen denkt door het geven van aalmoezen. Het vasten geeft de mens een geest van eenheid en
broederschap en van gelijkheid voor de Schepper.
Door wederzijds respect en tolerantie te tonen voor alle geloven kunnen wij de saamhorigheid en
eenheid in de samenleving bevorderen en natievorming stimuleren. Door weg te blijven van slechte
handelingen beantwoorden wij aan het doel van het vasten. Willen wij de nabijheid van Allah bereiken
dan moeten wij ons reinigen.
De Islam legt grote nadruk op het lichamelijk, zedelijk en geestelijk ontwikkelen van de mens. Als
iemand het liegen, bedriegen, kwaadspreken en vuile taal gebruik niet achterwege laat, heeft het vasten
geen nut. Het vasten is niet alleen zuivering van de geest, maar ook van het lichaam. Men probeert zich
afzijdig te houden van negatieve gedachten en handelingen.
Iemand die op de juiste wijze vast, kan een goede zelfdiscipline kweken en zal niet snel bezwijken voor
allerlei verleidingen. Wees standvastig, zwicht niet voor persoonlijk of materieel gewin. Laat u niet
overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Als we oprecht en zuiver
handelen zal de Allah ons na ramadan een nieuw leven schenken.
De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) is ervan bewust dat het vasten zeer ingrijpend is voor
het leven van alledag, vooral hoe het leven dit jaar duurder is geworden. Zij voelt verbondenheid met
alle Moslims. De VHP eerbiedigt alle religiën en is trots dat in ons land aanhangers van verschillende
religiën vreedzaam naast en met elkaar leven en elkaars geloof respecteren.
De VHP doet een dringend beroep op Niet- moslims, om solidair te zijn en alle ondersteuning te geven
aan onze moslimbroeders en zusters die vasten, opdat zij succesvol kunnen zijn in hun nobel doel. De
partij wenst het Surinaamse volk, maar in het bijzonder onze moslimbroeders en zusters, veel kracht,
wijsheid, en een gezegende maand Ramadan toe. Ramadan Mubarak.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: