Ramadan gestart

Volgens de islamitische kalender is de vastenmaand Ramadan van start gegaan. Moslims over de hele wereld zullen de komende 29-30 dagen vasten en in de avonduren extra gebeden verrichten in de moskee. Er wordt gebeden voor de individuele mens opdat hij succesvol wordt in de ogen van zijn schepper, maar er wordt ook gebeden voor voorspoed in de samenleving waarin de moslims zich bevinden. Het is gebruik dat er ook gebeden wordt voor de regeerders, zodat die de wijsheid en de kennis hebben en gebruiken om rechtvaardig te zijn en genadig te zijn jegens de kwetsbare mensen in de samenleving. Bij het vasten onthouden de moslims zich van legale zaken zoals eten en drinken die normaal hen is toegestaan. Dit is om de wil in toom te houden en zelfcontrole te versterken. Tijdens het vasten blijven de regels van het achterwege laten van het illegale gelden. De vastende moslims kijken gedurende deze maand ook iets strenger naar hetgeen hem of haar vanwege de religie is verboden. Het doel van het vasten is dat de mens succesvol wordt in de ogen van de Schepper. De vraag rijst nu wie succesvol is. Volgens de leer is de moslim succesvol als zijn levenswijze en zijn gedrag in lijn is met de leerstellingen van de religie. Deze levenswijze komt neer op het regelmatig bidden dagelijks, het geven van zakaat (aalmoezen) welke over het jaarinkomen wordt berekend en het doen van het goede. De goede daden bestaan bijvoorbeeld uit het dienstbaar zijn in de familie en in de directe omgeving. Deze dienstbaarheid dient gericht te zijn aan de mensen ongeacht hun religie en ook aan de dieren. Het oprecht uitvoeren van de arbeid waartoe men zich heeft verplicht behoort ook tot een plicht van de moslim, evenals het ethisch verantwoord ondernemen. We zien dat moslims onderdeel uitmaken van veel organisaties waaronder bedrijven en bij de overheid. De maand Ramadan is een training voor hun om corruptie en oneerlijke praktijken af te leren en deze ook af te zweren. Het vasten is bedoeld om de mens om het rechte pad te krijgen. We zien dat wereldwijd en ook in Suriname, veel moslims vasten, maar de vraag is of dit vasten van blijvende invloed is op het leven van deze mannen en vrouwen. De indicatie is dat de invloed niet bij iedereen een impact heeft. Veel moslims zien het vasten puur als een plicht, niet als een oefening om af te komen van het kwade en om de eigen verlangens in toom te houden. Deze moslims zijn tijdens de Ramadan braaf en leven de overige 11 maanden erop los. Wanneer dat gedrag om behoorlijke schaal zich voordoet, zal het vasten geen effect hebben op bijvoorbeeld organisaties en samenlevingen. De ware aard van het vasten wordt wel eens benadrukt door de geestelijken, maar het dringt niet echt door tot de mannen en vrouwen die op den duur zullen gaan vasten. De voordelen blijven dan bij het lichamelijke, omdat wetenschappelijk bewezen zou zijn dat het vasten een heilzame werking heeft op de gezondheid van de mens. Het vasten zou heilzaam kunnen zijn voor alle mensen in de wereld. De hierboven genoemde doelen zijn voorgeschreven aan de moslims, ook omdat er sympathie blijft bestaan met de mens die het moeilijk heeft in het leven. Het vasten behoort barmhartigheid te versterken, maar er is teveel heibel in de landen waar in overwegende mate de moslims wonen. Vele oorlogen worden door verschillende landen in deze staten uitgevochten. De bevolking in deze landen is daar de dupe van, vooral veel kinderen zijn getraumatiseerd. De barmhartigheid die het vasten moet brengen is niet te zien bij de regeerders die regeren in deze landen. In Suriname maken de moslims onderdeel uit van de diverse samenleving. In deze maand worden er veel lezingen gehouden en wordt er veel informatie verschaft over de leerstellingen van de islam. Voor de niet-moslims is dit een moment om nader kennis te maken met deze religie die meer dan een miljard volgelingen wereldwijd zou hebben. Met de aanslagen wereldwijd is het de veiligheidsdiensten in Suriname aangeraden om extra alert te zijn. Suriname moet niet ervan uitgaan dat aanslagen in Suriname niet zullen plaatsvinden. Er zijn al mensen in Suriname geweest die om duistere redenen bepaalde plekken aan het observeren waren. In de vastenmaand wordt er gevast door de moslims, maar niet-moslims zouden ook kunnen meedoen om te komen tot een meer hechtere samenleving. Ook is het bevorderlijk voor de interconnectie als er in deze maand gezamenlijke ontvastingsmomenten zijn waar ook niet-moslims onderdeel van zijn. Een doel van Ramadan is om de moslims zodanig te versterken dat hij dienstbaar is aan de samenleving, waardoor er hechtere samenlevingen ontstaan. De verkiezingen zijn voor de deur en aan onze politici wordt een oproep gedaan om deze maand niet te misbruiken voor politieke doeleinden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: