Covab investeert in haar studenten en docentenkorps

3COVAB investeert in haar studenten en docentenkorpsIn het kader van het kwaliteitsdenken en -handelen is door het Elsje Finck Sanichar College (Covab) de masterclass “klinisch redeneren” verzorgd aan de hbo-studenten en het docentenkorps. Klinisch redeneren wordt veelal in de zorg gebruikt. Het is in feite het redeneren en beargumenteren van en communiceren over beslissingen die genomen moeten worden. Het klinisch redeneren is een denkpatroon voor verpleegkundigen en wordt aangeleerd. Deze methode wordt niet alleen door verpleegkundigen gebruikt, maar is multidisciplinair. Dit betekent dat ook artsen zich met de discipline bezighouden.
Door klinisch te redeneren, kan de verpleegkundige de behoefte aan verpleegkundige zorg vaststellen en wel op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied. Daarnaast indiceert en verleent deze zorg in complexe situaties bij acute en chronische zorgvragen en werkt volgens het verpleegkundig proces op basis van Evidence Based Practice. Tijdens deze masterclass is door de trainer, Pamela Abendanon, ingegaan op de canmeds-rollen, die de basis vormen voor het nieuw beroepsprofiel van hbo-verpleegkundigen.
Volgens Pamela Abendanon, opleidingsfunctionaris Verpleegkundige Vervolgopleidingen in Nederland, zijn de Covab-studenten goed in staat geweest de theorie aan de praktijk te koppelen. Dit was duidelijk te merken aan hun antwoorden. “Zij gaven uit verschillende invalshoeken informatie. De kennis is aanwezig, maar het extra stukje diepgang is hen bijgebracht geworden”, vertelt Abendanon.
Abendanon geeft ook aan een mooie sessie met de docenten van de opleiding te hebben gehad. “Deze was er niet eentje van monoloog, maar dialoog”, zegt zij. “Uit deze sessie is naar voren gekomen dat mensen die in het ziekenhuis werkzaam zijn, anders denken over de kwaliteit van zorg. Dit, in vergelijking met mensen die buiten het ziekenhuis werken. Daarnaast blijkt dat docenten, omdat er nog geen beleid over klinisch redeneren geformuleerd is, vaak vanuit eigen kaders onderwijzen”, zegt Abendanon. Nederland heeft volgens Abendanon deze situatie ook doorgemaakt. Als voorbeeld haalt zij de situatie aan, waarbij groepen reeds met de verplegende opleiding waren gestart, terwijl zij nog niet klinisch hadden leren redeneren. Tijdens haar masterclass gaf zij daarom de nodige tools om klinisch redeneren toe te passen in een lopend curriculum. Aan de masterclass “klinisch redeneren” namen op 25 april 58 studenten deel. Negentien docenten volgden op 26 april deze masterclass. Zowel de studenten als de docenten namen het certificaat in ontvangst.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: