Suriname boekt historisch laag niveau aantal malariagevallen

Suriname heeft, van de duizenden malaria-gevallen per jaar, het afgelopen jaar een historisch laag niveau van slechts 30 malaria-gevallen bereikt. In het kader We-
reld Malaria dag op 25 april 2019 staan de Medische Zending Primary Health Care Suriname en het Nationaal Malaria Programma stil bij de successen die zijn behaald in de malariabestrijding. Het
thema voor dit jaar is “Zero Malaria starts with me”. Hiermee wordt een ieder opgeroepen om gezamenlijk een einde te maken aan malaria-transmissie in de wereld. Hoewel de malariaparasiet bijna is uitgeroeid in Suriname blijft het land kwetsbaar voor malaria-transmissie door de aanwezigheid van de malaria-muskieten in het binnenland. Hierdoor is het doel voor Suriname om in 2020 malaria-vrij te zijn. Het malaria-vrij zijn van Suriname brengt, naast een gezondere bevolking, een aantal voordelen met zich mee, waaronder een beter klimaat voor economische ontwikke-
ling, onder ander in de bosbouw-, mijnbouw- en toerisme-sector.
De kans op een nieuwe uitbraak wordt vergroot wanneer er een besmet persoon een malaria-vrij gebied binnenkomt. Dit is een reële dreiging, omdat in Suriname jaarlijks veel malaria-gevallen binnenkomen uit endemische gebieden zoals Frans-Guyana, Brazilië en Afrika. In dit kader werken de Medische Zending en het Malaria Programma intensief samen om de alertheid onder de bevolking in stand te houden.
Het Ministerie van Volksgezondheid heeft, sinds het behalen van het Millennium-doel voor malariabestrij-ding in 2007, zich gecommitteerd aan malaria-eliminatie in Suriname. Suriname is hierna drie keer uitgeroepen tot Malaria Champions of the Americas vanwege de behaalde successen. Voor de begeleiding van het nationale eliminatie-traject heeft het Ministerie van Volksgezondheid een Malaria Eliminatie Taskforce in het leven geroepen. Er zijn verschillende instellingen die belast zijn met de uitvoering van de nationale eliminatie-strategie. De interventies in het binnenland worden in coöperatief verband uitgevoerd door de
Medische Zending en het Malaria Programma van het Ministerie van Volksgezondheid. Zo hebben de Gzondheidszorg Assistenten van de MZ polikliniek Agaigoni aan de Tapanahony voorlichting gegeven in de goudvelden aldaar en samen met de gemeenschap de broedplaatsen van de malaria muskiet opgeruimd. De Medische Zending en het nationaal Malaria Programma roepen een ieder op om alert te blijven.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: