President Bouterse richt diplomatieke ogen op Servië en Guyana

1President Bouterse richt diplomatieke ogen op Servië en GuyanaGardelito Hew A Kee, E-Government coördinator en president-commissaris van Telesur, is de niet-residerende ambassadeur van Suriname in Servië. Hij is samen met Ebu Jones gisteren door president Desi Bouterse beëdigd als ambassadeur. Jones krijgt als standplaats Guyana. Hij was tot kort nog de Surinaamse zaakgelastigde in Nederland. Het gaat volgens het staatshoofd om landen waarmee Suriname decennialang diplomatieke betrekkingen onderhoudt. “I know you can do the job!”, benadrukte de president in zijn felicitatie aan de twee diplomaten.
Jones moet zich focussen op oplossing grensconflict
De diplomatieke betrekking met buurland Guyana is gezien het divers en regionaal karakter volgens de president van strategisch belang. Jones komt hier in de plaats van Nisha Kurban-Baboe. Zij werd in januari dit jaar aangesteld als districtscommissaris van Nickerie. De nieuwbakken ambassadeur Jones zal zich vooral moeten focussen op het bestaande grensgeschil met het buurland. Het staatshoofd verwees naar overeenkomsten en bilaterale afspraken die hierover in de afgelopen decennia zijn gemaakt, waaraan beide landen zich moeten houden. “Suriname zal hieraan blijven vasthouden ter behoud van de conditie van vrede en vriendschap voor ‘friendly settlement’ van dit grensconflict”, stelde de Bouterse. Het gaat ook om het duurzame benutten ten aanzien van natuurlijke hulpbronnen, milieuaspecten, toerisme, landbouwsector, culturele uitwisseling, sport en spel en grensoverschrijdende criminaliteit en de intensivering van economisch en handelsactiviteiten bij de verdere ontwikkeling van de aardolie-industrie.
Hew A Kee moet uitvoering helpen geven aan gemaakte afspraken met Servië
In het kader van de diversificatie van de diplomatieke relaties zijn er met Servië in 2018 verschillende intentieverklaringen en een aan tijd gebonden werkplan getekend. Hiermee is er volgens Bouterse een solide basis gelegd voor de verdere verdieping van de samenwerking op het gebied van energie, toerisme en ICT. Het ligt in de bedoeling dat er uitvoering zal worden gegeven aan de gemaakte afspraken. Hew A Kee is al enige tijd bezig met Servië. Met dit land is ook een overeenkomst getekend voor de aanschaf van de software en hardware die nodig zijn voor het vervaardigen van nieuwe elektronische ID-kaarten. Hew A Kee is als coördinator E-Government nauw betrokken bij dit project. Sinds september 2018 hebben Surinamers die naar Servië willen gaan, geen visum meer nodig voor dit Oost-Europees land. Suriname en Servië onderhouden sinds 1976 diplomatieke relaties. De vorige maand heeft De Nationale Assemblee de vriendschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen Suriname en Servië goedgekeurd.
Opdracht aan beide ambassadeurs
Beide diplomaten krijgen de opdracht mee om activiteiten te ondernemen, die mede ten doel hebben om buitenlandse investeringen aan te trekken die kunnen bijdragen aan het realiseren van de nationale ontwikkelingsdoelen. “Voorts zult u ook aandacht besteden aan het betrekken van Surinamers in de diaspora bij de nationale ontwikkeling, alsmede bij het gericht profileren van Suriname als unieke toeristische destinatie. Daarbij het accent leggend op onze culturele diversiteit, religieuze tolerantie en de rijke biodiversiteit als gevolg van onze status als bosrijkste land ter wereld. Tevens dient u de taak om structureel actueel politieke en economische ontwikkeling in het u toegewezen gebied te presenteren aan uw hoofdkwartier en tijdig melding te doen van nieuwe en opmerkelijke feiten en omstandigheden”, was de boodschap van de president aan beide ambassadeurs.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: