KPS verwacht meer inkomsten dan vorig jaar

3KPS verwacht meer inkomsten dan vorig jaar1Het Korps Politie Suriname (KPS) verwacht volgens zijn middelenbegroting in het dienstjaar 2019 in totaal SRD 25.1 miljoen aan inkomsten te zullen realiseren. Dit blijkt uit de conceptbegroting van het ministerie van Justitie en Politie. Het merendeel van de inkomsten verwacht de organisatie te zullen verkrijgen uit de diverse boetes en transacties, keuring van voertuigen, vuurwapenvergunningen en jachtakten en leges voor rijbewijzen. Ruim SRD 3 miljoen wordt verwacht van donormiddelen te zullen komen. In 2017 realiseerde KPS SRD 14.5 miljoen van zijn begroting. Het vermoedelijk beloop in 2018 was SRD 18.4 miljoen. De organisatie verwacht in de komende 4 jaren minder te zullen ontvangen dan zij nu heeft beraamd.
Tegenover deze inkomsten staan de grote uitgaven van het korps, die beraamd zijn op SRD 233.3 miljoen. Hiervan gaat SRD 197 miljoen alleen naar lonen en salarissen. Het personeelsbestand van het korps is in het afgelopen jaar afgenomen. Het huidige bestand bestaat uit 2.510 leden, waarvan politieambtenaren en 293 burgerpersoneelsleden. Het bovengenoemd bestand voldoet niet helemaal aan de behoefte van het KPS. Door de precaire financiële situatie van het land is het niet gelukt om in het dienstjaar 2018 de nodige hoeveelheid te rekruteren, vandaar dat er ook beoogd wordt om in 2019 wederom een lichting te rekruteren om een inhaalslag te maken door nog 150 man in dienst te nemen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: