Bond eist naleving handvest bestuursambtenaren

3Bond eist naleving handvest bestuursambtenarenActies niet uitgesloten

De Algemene Bond Personeel Regionale Ontwikkeling (Abpro) eist van de regering naleving van het Reglement en Loopbaanplanning voor de Bestuursambtenaar (handvest). In artikel 20 van het handvest zijn de eisen van werving, opleiding, benoembaarheid en bevordering aangegeven. Hierin zijn ook de taken, bevoegdheden en functies en rangen opgenomen en zijn de functies duidelijk beschreven.
De Abpro is de trekker en initiatiefnemer geweest voor dit handvest voor de bestuursdienst. Dit, om de politisering, rancune en willekeur bij deze voor Suriname zeer belangrijke dienst een halt toe te roepen. De bond beschikt over informatie dat politieke mensen in dienst zijn genomen binnen bestuursdiensten, zonder te voldoen aan de vereisten opgenomen in het Reglement en Loopbaanplanning voor de Bestuursambtenaar. “Als bond protesteren we hiertegen en geven aan dat dit een onrechtmatige handeling is van overheidswege”, stelt bondsvoorzitter Glenn Swamipersad.
De bond geeft verder aan dat alle politieke insteken achterwege moeten worden gelaten. Alles wat niet volgens reglement geschiedt, zal de bond met het reglement in de hand aanvechten en corrigeren. Bij deze gaat de bond een spoedbespreking aanvragen met de minister van Regionale Ontwikkeling. Acties zijn niet uitgesloten.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: