Melkboer Bansi: ‘LVV-minister heeft nimmer contact gemaakt met melkboerenorganisaties’

Melkboer Robby Bansi
Melkboer Robby Bansi
Niet lang terug heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Lekhram Soedjan, de uitspraak gedaan via de media dat hij de melkproductie zal stimuleren. Echter heeft hij volgens Robby Bansi, melkboer, die tevens lid is van de Multipurpose Coöperatie Houttuin, nimmer contact gemaakt met de melkboerenorganisaties. De vraag rijst bij hem hoe de minister zulks zal doen als hij de melkborenorganisaties niet heeft gekend.
Bansi benadrukt dat hij op eigen titel spreekt en niet namens zijn coöperatie. Multipurpose Coöperatie Houttuin en Omgeving had bij de oprichting 55 leden. Gaandeweg hebben de leden zich teruggetrokken en hun veestapels ook opgedoekt. Thans zijn er maar 30 actieve melkboeren binnen de coöperatie. Het probleem is dat hun terreinen klein zijn voor het vee, vanwege de onderlinge verdeling van de ouderlijke percelen. Hierdoor moet men gras van elders halen, wat gepaard gaat met hoge kosten. Dit is niet rendabel met de opkoopprijs van rauwe melk.
De Multipurpose Coöperatie Houttuin en Omgeving is een coöperatie van melkboeren, welke sedert 2007 is opgericht met het doel uit te groeien tot professionele middenstandsmelkboeren. Sinds 2007 tot heden zijn de leden in het bezit van 2 bereidverklaringen, namelijk Slootwijk (ontvangen in het jaar 2010) en Vier Hendricken (ontvangen in het jaar 2015). Vanaf die periode hebben heeft men met alle zittende ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (ROGB) gesprekken gevoerd.
Ook met de adviseurs van het kabinet van de president zijn er vaker gesprekken gevoerd, doch tot nu toe zonder bevredigend resultaat. Indien de overheid het project van Multipurpose Coöperatie Houttuin en Omgeving zou ondersteunen, zou de productie van melk op een ander niveau zijn.
Bansi verzoekt de president van de Republiek Suriname om het daartoe te leiden dat Suriname ook een exportland kan worden van melkproducten (melkpoeder, kaas ect). De melksector gaat momenteel bergafwaarts. “Vanaf 2005 probeert het bestuur van de Multipurpose Coöperatie Houttuin en Omgeving ontvangen te worden om de problemen aan u, de president van het Republiek Suriname, voor te leggen. Echter blijft dat bij de leden van het kabinet van de president”, aldus Bansi.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: