“Proficiat” aan islamofobie/terrorisme

Allereerst wil ik de mensheid condoleren met deze kosmische terroristische aanval op de menselijkheid! Het doden van 50 gelovigen, afgelopen week in Christchurch in Nieuw Zeeland, die bezig waren te bidden in hun gebedshuis op hun wekelijkse gebedsdag op hun gebedstijdstip is een ‘magnifiek’ voorbeeld (bekroning ) van het noeste werk dat ( gecamoufleerde) islamofobisten en terroristen jarenlang verzetten, sterk gesteund door onder andere bepaalde politici en bepaalde mediahuizen.
Wij willen Allah (swt) smeken om degenen die in deze zijn omgekomen te vergeven en ‘in shaa Allah’ een goede plaats te schenken in zijn Paradijs. Voor hun achtergebleven dierbaren smeken wij om ‘sobar’ en voor de gewonden smeken wij ‘shifa’. Voor de schutter in deze ( die een daad van terrorisme tegen de mensheid heeft begaan ) vragen wij Allah (swt) om hem leiding te schenken. Tegelijkertijd smeken wij Allah (swt) ook om leiding voor alle openlijke en gecamoufleerde islamofobisten, terroristen, bepaalde politici en bepaalde mediahuizen die (on)bewust bezig zijn de Islam in een kwaad perspectief te plaatsen, met als enig doel hun eigen belangen te kunnen behartigen; ten koste van de mensheid.
Wat kan deze kosmische terroristische daad ons mogelijk leren?
Allereerst dat o.a. die media, die politici en die organisaties die (on)bewust bezig zijn om de Islam te terroriseren c.q. criminaliseren dit op hun geweten dragen! Door steeds de Islam onterecht te criminaliseren en moslims onterecht te bestempelen als terroristen, hebben zij ervoor gezorgd dat “terecht”, niet wijze mensen (en dat is de grootste groep van de mensheid ), een onterechte aversie hebben gehad tegen alles wat met Islam word geassocieerd.
Deze terroristische aanval in Nieuw Zeeland is een grove belediging aan het adres van elk mens die de schepper heeft geschapen. Niemand wil behoren tot dat soort van schepselen, die in staat zijn om onterecht, onschuldige en onbekende mensen, die bezig zijn te bidden tot De Schepper, te vermoorden c.q. er toe aan te zetten. Zelfs Adolf Hitler zou zich, anno 2019, hiervoor diep schamen.
Moslims en moslima’s zijn (m.u.v. o.a. enkele grote Islamitische wereldleiders ), los van het houden van imposante speeches, het hebben van mooie baarden en dragen van leuke hoofddoekjes, niet in staat geweest anno 2019 de wereld op bestuurs ordelijk niveau te kunnen overtuigen van die daadwerkelijke schoonheid van de Islam. Komt het misschien omdat zij andere prioriteiten stellen, welke niet synchroon zijn met de prioriteiten die de profeet Mohammed (saw) had ? Bijvoorbeeld: de Profeet Mohammed (saw) ging zijn tijd nuttig besteden om de schoonheid van de Islam uit te dragen in woord en daad. Hij ging zijn tijd niet verspillen aan o.a. nutteloos ( onderling ) gekibbel en inhoudsloze ‘showprojecten’ die de kwaliteit van de Islamitische beleving niet verbeteren. Zelfreflectie is in deze een dringende must.
Een ander feit is dat elk mens voor zichzelf een introspectie mag gaan plegen, wat zijn / haar aandeel niet / wel is geweest, dat het zover kon komen, dat een soortgenoot van ons tot zo een kosmische misdaad kon overgaan. Zijn wij het antwoord hierop niet verschuldigd aan die Ene Schepper die ons allen heeft geschapen? Maar je kan ook zo redeneren dat de slachtoffers geen bekenden van jou zijn of… goed het zijn toch moslims; de mensen die door bepaalde media en politici worden weggezet als terroristen en jou dan alzodanig hebben “gebrainwashed” dat u het ook bent gaan geloven…
N. Walie Taus

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: