NPS: Het goede overwint altijd

Vandaag bij de viering van Holi Phagwa oftewel het kleurenfestival, wordt stilgestaan bij de verschillende betekenissen die aan dit belangrijke feest van de Hindoes wordt gegeven. Phagwa doet denken aan een nieuwjaarsfeest, een bezinningsfeest een familie feest en een feest van eenheid. Belangrijkste van dit alles is het verhaal van prins Prahlad met als kern dat het goede altijd overwint van het kwade.
De Nationale Partij Suriname (NPS) kan zich terugvinden in de vrede en eenheidsgedachte van Phagwa waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt tussen personen wanneer zij eenmaal bedekt zijn met de verschillende kleuren poeder. De betekenis van de kleuren zijn een belangrijke weergave van wat de feestvierenden elkaar toewensen. Bij dit gebeuren strooit de NPS voornamelijk met de kleuren groen en rood. Die kleuren zijn vanaf de oprichting van de partij vastgesteld en gekoppeld aan de ideologie van het brengen van welvaart en welzijn voor een ieder middels goed en transparant beleid. De groene kleur die algemeen symbool staat voor vruchtbaarheid heeft tijdens Phagwa dezelfde betekenis aangevuld met voorspoed. Rood staat voor levenskracht, macht en vastberadenheid. Dit zijn aspecten die de sleutel zijn voor duurzame ontwikkeling van land en volk.
De NPS zegt dat vrede, welvaart en welzijn voor burgers aanwezig zal zijn wanneer wij allen bereid zijn om datgene dat verkeerd is af te keuren en te kiezen voor betere situaties. Verkeerd is het huidig financieel-economisch en sociaal-maatschappelijk beleid, waarbij steeds meer Surinamers in armoede leven en met veel moeite het hoofd boven water kunnen houden. Dit was ook het beeld in al de jaren toen het land werd bestuurd door de huidige machthebbers. Steeds weer heeft het volk afgerekend met deze kwade aanpak en is gekozen voor leiderschap dat ons leidt naar een waardig, democratisch, veilig en welvarend land. De ontwikkelingsvisie van de NPS is evenals het uitgangspunt van Phagwa dat mensen zich moeten losmaken van het kwade zodat men zich volledig kan ontplooien en ontwikkelen. Het werk aan de opbouw van ons land en volk moet weer op de goede manier opgepakt worden. Dat zullen wij samen met u doen door vandaag elkaar te besprenkelen met het kleurrijk water van Holi waarmee het kwade wordt weggevaagd en wij elkaar vervolgens een kleurrijk leven toewensen. In de overtuiging dat het goede altijd overwint van het kwade wenst de NPS een ieder Shubh Holi toe.
Gregory Rusland
Voorzitter

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: