LVV-minister wil af van oude toezeggingen voorganger

LVV minister wil af van oude toezeggingen voorganger1Directeur tekende voor vergunningen op 11 mei 2017
De directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Djoemadie Kasanmoesdiran, heeft op 11 mei 2017 vergunning verstrekt aan het bedrijf Ros National Fishery NV. Hij tekende in totaal voor 16 vergunningen. Hiertussen zijn er 6 trawlervergunningen voor de inmiddels al bekende Chinese boten. Die zijn blijkens het gesprek tussen de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) buiten dit vergunningsdocument gevallen. Het gesprek vond op 13 december plaats. Vaststaat dat 2 van de 6 trawlers niet voldoen aan de huidig geldende vergunningsvoorwaarden en dus buiten de boot vallen. De rest moet nog geïnspecteerd worden. Voldoen de boten niet aan de vergunningsvoorwaarden, dan kunnen de vergunningen gemakkelijk worden ingetrokken.
Minister Lekhram Soerdjan gaf de vertegenwoordigers van de visserijsector aan dat op basis van de andere 10 verstrekte vergunningen het bedrijf mogelijk investeringen zou hebben gepleegd. Hierdoor kan het ministerie een rechtszaak tegen zich vrezen als de vergunningen worden ingetrokken. Hier komt de rol van de Visserijwet 1980 bij kijken met juridisch technische aangelegenheden. De FSA werd ondersteund door een advocaat van het kantoor Lim A Po. Die merkte op dat er gekeken moet worden naar de bevoegdheid van de directeur om op de vergunning te mogen tekenen. “Er moet gekeken worden als de bevoegdheid van de minister was gedelegeerd naar de directeur. Volgens de Visserijwet is alleen de minister bevoegd om een vergunning uit te geven”, stelt FSA-voorzitter Prahlad Sewdien.
“De eigenaar of de reder van het vissersvaartuig vraagt de vergunning voor het bedrijven van de zeevisserij schriftelijk aan op een door de minister vast te stellen en gratis door de havenmeester te verstrekken formulier”, schrijft artikel 14 van de wet voort. De geldigheid van de toewijzing van de vergunning vergt volgens Sewdien nog duidelijkheid. “De minister zal dit uitzoeken. Hij heeft ook aan onze jurist gevraagd om mee te helpen denken. Wij weten van deze minister dat hij af wil van de oude toezeggingen. Dat hebben wij uit zijn woorden kunnen halen en daar hebben wij geloof in. Als dat juridisch haalbaar is, moet nog goed uitgezocht worden. Hij moet niet omgekeerd een claim krijgen”, aldus Sewdien.
Kavish Ganesh

%d bloggers liken dit: