Officiële start informatie-unit ministerie van OWT&C

1 Officiële start Burger Informatie Unit ministerie Openbare WerkenDonderdag vond de officiële start van de Burgerinformatie-unit plaats, een onderdeel van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). Minister Patrick Pengel zegt blij te zijn dat de unit is geopend. Met zijn team heeft hij de afgelopen periode gekeken naar de mogelijkheden om de dienstverlening naar de gemeenschap toe te verbeteren. Hierbij heeft ook de feedback vanuit de gemeenschap een rol gespeeld, met name over de bereikbaarheid van het ministerie waren er klachten. “Mensen wisten vaak niet wat de status was van hun aanvraag. Het functioneren van het ministerie kon verbeterd worden en nagegaan is om zaken centraler aan te sturen en monitoren”, lichtte minister Pengel toe. “Vragen worden nu centraal opgenomen zodat medewerkers zich op hun andere werkzaamheden kunnen concentreren. Medewerkers moesten voorheen namelijk tijdens hun reguliere werkzaamheden intakes opnemen, welke een vertragend effect heeft op het werk. Door deze gewijzigde werkstructuur is er sprake van een effectievere werkindeling.” Burgers krijgen nu na de indiening ook een nummer. “Bij eventueel ontbrekende gegevens worden burgers gebeld om deze aan te vullen”, zegt Pengel. Het voordeel van zo een unit voor de burgers is dat ze na kunnen gaan wat voor informatie ze nodig hebben, wat de vereisten zijn voor een aanvraag, terwijl ze ook op één centrale plaats de status van hun aanvraag kunnen controleren. Met deze nieuwe methode beoogt minister Pengel dat er een vlottere interactie tot stand komt tussen het ministerie en de gemeenschap. Naast versnelling en verbetering van de behandeling van ingediende aanvragen of klachten moet deze unit zorgen voor meer transparantie. “Het moet niet langer zo zijn dat je mensen moet kennen bij OW als je zaken gedaan wil hebben, we moeten af van dat imago. We moeten met onze deskundigen de taken uitvoeren die ons toebedeeld zijn. Zaken moeten van tevoren een duidelijke behandelingstermijn hebben, waardoor burgers weten hoe lang de procedure duurt vanaf het begin van de aanvraag. De enige plek waar burgers moeten betalen, is de kassa van het ministerie van financiën”, zei de bewindsman. “We kennen geen ‘spoedtarieven’ bij het ministerie. De burger moet nergens anders betalen, ook moet de burger nergens anders voor betalen”, benadrukte Pengel.
De minister heeft er alle vertrouwen in dat de coördinator, Laurens Ramahi, deze nieuwe unit zal kunnen leiden. “Hij is een streetfighter, die in contact staat met de gemeenschap”, verklaarde Pengel. Ramahi heeft veel te maken gehad met klachtafhandeling op het ministerie van Openbare Werken, als hoofd van de afdeling Ontwatering en heeft als zodanig een ruime ervaring. “De unit moet uiteindelijk uitgroeien tot een afdeling, na implementatie daarvan, en zal dan uitgebreid worden met een afdeling agenda en een secretaresse”, stelt de coördinator. Momenteel draait de unit met de vertegenwoordigers van acht verschillende afdelingen, waaronder de afdelingen: Bouw- en Woningtoezicht, Planning, Ontwatering, Transport, Bruggen en Verkeer. De unit is te vinden bij het hoofdkantoor van het ministerie van OWT&C aan de Mr. J. Lachmonstraat.
RB

error: Kopiëren mag niet!