Stichting 8 december: ‘Adekus kwetst gevoelens nabestaanden’

De Stichting 8 december 1982 vindt de invulling van de Dies Natalis, de opening van het academisch jaar, door Anton de Kom universiteit (Adekus) ‘moreel misplaatst en kwetsend voor de nabestaanden van slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen in Suriname’. De stichting doelt daarbij op ‘de prominente plaats die op Dies Natalis aan Desi Bouterse en Glenn Sankatsing is toebedeeld’. Bouterse wordt als hoge gast verwelkomd en Sankatsing mag de Diesrede houden. De stichting wijst erop ‘dat tegen Bouterse een strafeis van 20 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf loopt, vanwege zijn aandeel in de decembermoorden’. Sankatsing heeft ‘als vervangend minister van Buitenlandse Zaken ten tijde van de decembermoorden, slaafs de leugen van ‘op de vlucht neergeschoten’ aan de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, verteld. De stichting wijst erop dat onder de 15 slachtoffers van 8 december 1982, zich 2 universiteitsdocenten bevonden, Gerard Leckie en Sugrim Oemrawsing. Uit respect voor haar vermoorde docenten, de Universiteit van Suriname, en de gevoelens van de nabestaanden van ernstige mensenrechtenschendingen, had Adekus nooit Dies Natalis als publicitair podium aan Bouterse en Sankatsing moeten aanbieden.
Stichting 8 december 1982

error: Kopiëren mag niet!