DA'91: Situatie seniorenburgers zorgwekkend

DA’91 maakt zich ernstig zorgen over de steeds verslechterende positie van seniorenburgers, m.n. gepensioneerden in overheidsdienst, in onze samenleving. In de algehele afglijding van onze samenleving op economisch en sociaal gebied behoren onze seniorenburgers tot één van de meest zwaar getroffen groepen.
Vele gepensioneerden vervallen steeds meer in armoede. Ze kunnen hun huis niet meer onderhouden, hebben problemen bij de toegang tot medische zorg en hebben problemen om driemaal daags eten op tafel te zetten. Terwijl onze gepensioneerden net als ieder ander het recht hebben om in vrijheid te leven, vrij van angst en armoede en te kunnen genieten van een goede oude dag na jarenlang plichtsgetrouw te hebben gearbeid en bijgedragen aan de ontwikkeling van onze samenleving, zien wij dat hen integendeel dit recht wordt onthouden door wanbeleid van deze regering.
Onze gepensioneerden in overheidsdienst raken steeds meer afhankelijk. Het BBGO moet maandelijks vele sociale pakketten verstrekken. En dat aan burgers die hun hele leven hebben gewerkt om onafhankelijk te zijn van aalmoezen. Terwijl ambtenaren en anderen uit de werkende klasse nog gebruik van het stakingsrecht kunnen maken om hun rechten af te dwingen, behoort dat niet tot de mogelijkheden van onze gepensioneerden.
DA’91 ontkomt niet aan de indruk dat deze regering daar misbruik van maakt. De gepensioneerden zijn al vele maanden aan het ‘wachten’ op de regering om de rechtmatige verhoging conform staatsbesluit te ontvangen. Dit gedrag van deze regering is in strijd met de mensenrechten van de oudere mens. Het tast de waardigheid en gelijkheid van onze gepensioneerden aan.
DA’91 is overtuigd dat seniorenburgers vooral het recht op sociale en financiële zekerheid te allen tijde moeten genieten. Het behoort tot de taak van de verantwoordelijke regering om voldoende middelen beschikbaar te stellen, zodat onze oudere burgers een waardig leven kunnen leiden. Wij roepen de gepensioneerden dan ook op niet langer genoegen te nemen met een wegschuif- en wegzetbeleid van de gepensioneerden, maar massaal de eis te stellen dat invulling wordt gegeven aan hun rechten.

error: Kopiëren mag niet!