Centrale Markt standhouder Dassasingh na tientallen jaren brodeloos gemaakt

Frontfoto2Sanjaykumar Dassasingh, wiens familie al tientallen jaren lang keurig een stand onder de Centrale Markt Paramaribo opereerde, is eind augustus zijn stand kwijtgeraakt aan een derde. Deze zou door de marktleiding zijn verkocht aan een derde. Tijdens het agendapunt ingekomen stukken vorige week donderdag heeft VHP-parlementariër Mahinder Jogi deze kwestie onder de aandacht gebracht van minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Volgens de politicus vinden standhouders dat marktmeester John Lecton hen al geruime tijd afperst. De regering is echter nog niet ingegaan op deze kwestie. “Zijn stand is doorverkocht aan iemand anders door de leiding van de Centrale Markt. Wanneer hij zijn rechten bij de leiding gaat zoeken, wordt hij dan van het kastje naar de muur gestuurd. Hierna heeft hij een brief geschreven naar de minister van Regionale Ontwikkeling, maar ook daar heeft hij geen gehoor gehad. Deze brief heb ik ook in mijn brievenbus gehad en heb hiervan melding gemaakt in het parlement. Ik heb informatie dat SRD 15.000 aan de marktleiding is betaald om deze stand aan de andere persoon te geven. Laat er een onderzoek komen.” Jogi voert aan dat het geen geheim is ‘dat er flink met stands wordt gerommeld op de Centrale Markt’. Daarnaast stelt hij dat er daar ook corruptieve praktijken plaatsvinden waar er geld wordt afgetroggeld van zowel standhouders als de Staat.
Vader Bhaan heeft 60 jaren krachten gegeven onder markt
In 1980 kreeg Bhaan Dassasingh, de vader van Sanjaykumar Dassasingh, een stand toegewezen van de toenmalige marktmeester vanwege het feit dat hij aan de wieg heeft gestaan van de toenmalige ordening van de markt. Bhaan heeft toen vanaf de militaire periode gedurende 14 jaren lang landbouwproducten aan de man gebracht. Hierna werd hij bijgestaan door een werknemer totdat hij in 1994 ziek werd en de stand (no. 3-1-565) overdroeg aan zijn zoon Sanjaykumar. Vanaf toen tot heden heeft Sanjaykumar zelfstandig deze stand geëxploiteerd. Bhaan heeft zeker 60 jaren zijn krachten gegeven op de markt.
Alle verschuldigde huurpenningen voldaan
Uit de stukken waarop de krant de hand heeft weten te leggen, blijkt dat bij de herregistratie, alle verschuldigde huurpenningen zijn voldaan en de instructies van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) met betrekking tot de keuring van de foodhandlers en de hygiëne conform de richtlijnen en de instructies zijn instructies. Bij de laatste herregistratie is een bedrag van SRD 594 betaald. Uit de stukken blijkt ook verder dat de marktleiding geen bezwaar heeft tegen de verlenging van de vergunning. Tot zijn verbazing heeft Sanjaykumar eind augustus 2018 toch mondeling vernomen dat de bedoelde stand is toebedeeld aan een andere persoon die eerder bij hem in dienst is geweest. In een schrijven aan minister Dikan beklemtoont Sanjaykumar dat met deze handeling van de huidige marktleiding zijn rechten met de voeten zijn betreden. Daarnaast vindt hij dat hier alle principes van goed bestuur onrecht zijn aangedaan. Gevraagd wordt naar een spoedingrijpen vanuit de zijde van de bewindsman.
Marktleiding thuis plaatsen
Het onderzoek naar de verduisterde SRD 860.000 door vier personeelsleden bij de markt is ook één van de zaken die het imago van de markleiding schaden. “Gaandeweg zien wij dat de markleiding in tact blijft, maar voor een objectief onderzoek zou je de marktmeester op zijn minst voor nu thuis moeten zetten. Wanneer het onderzoek uitwijst dat de markleiding onschuldig is, mag men dan weer terug op de post. Er is ook informatie waarbij de marktmeester ervan wordt beschuldigd SRD 800.000 achterover te hebben gedrukt. Dit moet onderzocht worden. Een onderzoek zonder
politieke inmenging vanuit het kabinet van de president is dus meer dan nodig”, aldus de VHP’er.
Afdeling politie Centrale Markt opgedoekt
De VHP’er beweert dat de ruimte waar manschappen van de politie al jaren onder de markt waren gestationeerd, nu is ontruimd. “Die ruimte is ook aan iemand anders gegeven om kip en kipdelen te verhandelen. Hoe kun je dat doen? Laten wij de politie behouden onder de Centrale Markt, want ook daar is veiligheid van bezoekers en standhouders belangrijk”, aldus de politicus.
Hondse behandeling grootlandbouwers
Jogi is ook de hondse behandeling van de grootlandbouwers zat. “Wanneer het 08.00 uur wordt, moeten deze mensen gelijk vertrekken, ongeacht of je wel of niet hebt verkocht. Mensen worden daar als honden behandeld, terwijl ook boetes worden opgelegd van SRD 100 en meer. Wie is bevoegd boetes op te leggen? Waar gaat dit geld dan naartoe?”, stelt de VHP’er. Jogi beweert dat ook andere personen onder de Centrale Markt onheus en onmenselijk worden behandeld door de leiding. “De naam van marktmeester Lecton wordt ook vaak genoemd. Hij benadert en behandelt de mensen heel schofterig. Daarnaast neemt hij besluiten die ontoelaatbaar zijn”, aldus de parlementariër.
FR

error: Kopiëren mag niet!