PL bijna rond met kaalplukcontract

De politieke partij Pertjajah Luhur (PL) beweert momenteel bezig te zijn een kaalplukcontract voor te bereiden. PL zou momenteel bezig zijn met juristen om het contract af te ronden. “Wij houden er rekening mee dat het geen terugroepwet is. Wij kunnen hiermee alleen de investeringen in de persoon terugkrijgen, maar niet de persoon. Wij moeten daarom bij de komende verkiezingen bijzonder alert zijn met de kandidaten die wij plaatsen”, stelt partijvoorzitter Paul Somohardjo. Het contract wordt bij de komende verkiezingen op alle PL-kandidaten toegepast.
Somohardjo brengt in herinnering dat een kandidaat van de PL bij de vorige verkiezingen 3000 stemmen had gehaald. Hierbij verwijst hij ook naar de onterechte indruk dat de stemmen van de kandidaat zijn. In Paramaribo had Mike Noersalim ook een vergelijkbaar aantal gehaald. “Men pretendeerde alsof het zijn stemmen waren. Wij stellen: al stel je een kip kandidaat in Wanica of Nickerie, die kip komt binnen. Als je een kip plaatst, en die kip verraad pleegt, kun je die kip slachten. Een mens kun je niet slachten. Daarom zullen wij bij de komende verkiezingen bijzonder letten op de betrouwbaarheid”, meent de voorzitter.
Somohardjo benadrukt ook dat de NDP zich al voorbereidt op de komende verkiezingen. De aandacht van deze partij zou mogelijk gericht zijn op de stemmers en de verkozenen. “Er zijn miljoenen al gereserveerd hiervoor. Wij houden ons voorlopig helemaal koel en kijken goed uit wie wij op de lijst zullen plaatsen”, stelt Somohardjo.
Een kaalplukcontract heeft niet dezelfde werking als een terugroepwet. De PL zal zich specifiek focussen op bezittingen van en investeringen in personen (kandidaten), die zich niet bewegen zoals de partij dat wenst.
De PL is van oordeel dat met het buiten werking stellen van de terugroepwet er een stuk normverval is gerealiseerd. Daarop dient er een gedegen antwoord te komen. De partij denkt middels een zogeheten kaalplukcontract het antwoord hierop te hebben gevonden. Kandidaten op verkiezingslijsten dienen zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt met de partij, aangezien zij op basis van die afspraken in de gelegenheid worden gesteld om op de verkiezingslijst te staan.
Elke kandidaat van de PL zal zo een contract moeten tekenen. Indien men zich buiten de norm gedraagt, zal het contract in werking moeten treden. “Als ik een contract met je teken namens de partij, en jij op een bepaald moment niet meer van de partij bent, moet jij ons alles teruggeven”, aldus Somohardjo. Het contract wordt vooralsnog alleen binnen de PL toegepast.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!