Onderzoek verduistering SRD 830.000 Centrale Markt nog niet afgerond

Marktmeester John Lecton
Marktmeester John Lecton
Carla Darmowiredjo van de Dienst Interne Controle van het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft met betrekking tot de verduistering van SRD 830.213,70 door vier personeelsleden bij de financiële afdeling van de Centrale Markt verklaard, dat het onderzoek vlot, maar nog niet is afgerond. Er zijn vier personeelsleden, waaronder het hoofd- en onderhoofd van de financiële afdeling, door de politie aangehouden. De valsheid in geschrifte en verduistering hebben plaatsgevonden in 2017 en 2018. Vermoed wordt dat de oneerlijke praktijken al voor 2017 zijn begonnen. Minister Dikan van Regionale Ontwikkeling, onder wie het marktwezen ressorteert, heeft gevraagd om het onderzoek uit te strekken tot 2016 en daarvoor.
Er is flink huisgehouden
Marktbeheerder John Lecton verklaarde dat de zaak aan het rollen kwam toen op vragen over een duidelijke weekstaat van de afdeling geen bevredigend antwoord kon worden gegeven. De marktleiding rook lont en vroeg de kwitanties die de marktventers als kwijting hadden ontvangen op om die te verifiëren met de carbondoorslagen van de financiële afdeling. Toen kwam aan het licht dat de nu vier aangehouden personeelsleden over een lange periode kwitanties hebben uitgeschreven waarvan de bedragen op de originele betalingsbewijzen verschilden met de carbon doorslagen. ‘Er is flink huisgehouden. Doorgaans werd tussen de 75 en 95% van de marktinkomsten achterover gedrukt.’
De oneerlijke werkwijze
De aangehouden personeelsleden hebben in vereniging gehandeld. De marktverkopers hebben nooit iets gemerkt van de knoeierij met de kwitanties, omdat die niet binnen hun gezichtsveld werden uitgeschreven. De balie van de afdeling is ‘hoog’ om te kunnen zien wat de oneerlijke landsdienaren aan het uitspoken waren. Ook gingen zij tegen de regels in naar de marktverkopers toe om te ontvangen en bezorgden de kwitanties later. Volgens de geldende regel moeten de marktverkopers de betaling op marktdagen tussen 07.00 en 14.00 uur persoonlijk voldoen aan de kassa van de financiële afdeling.
HD

error: Kopiëren mag niet!