Steven Debipersad: “Begrotingstekort is SRD 8.7 miljard en geen SRD 1.6 miljard”

Steven Debipersad (l) van VES geeft uitleg op vragen van de aanwezigen (foto: Regilio Derby)
Steven Debipersad (l) van VES geeft uitleg op vragen van de aanwezigen (foto: Regilio Derby)
‘De stilte voor de storm; ongebreidelde uitgaven en gemiste inkomsten’. Dit was het thema tijdens de discussieavond van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), welke op woensdag werd gehouden in de ballroom van Torarica. Dit had eveneens betrekking op de herdenking van het 46-jarig bestaan van VES. De inleider, Steven Debipersad, gaf daarbij een uiteenzetting over de stabiliteit van de valutawisselkoersen, betalingsbalans, deviezenreserve, overheidsfinanciën- en omvang, begroting 2019 en de staatsschuld. Met ‘de stilte voor de storm’ trachtte Debipersad aan te geven dat de verdere economische neergang (storm) van Suriname voorkomen kan worden indien de autoriteiten besluiten om productie minded te worden.
Wisselkoers is niet stabiel, maar slechts in evenwicht
Ondanks de verslechterde omstandigheden en een geringe staatskas, zijn investeringen in de productiesector uitgebleven. “We horen al een tijdje dat we een wisselkoersstabiliteit hebben, maar het gaat slechts erom dat de wisselkoers zich op een nieuw evenwicht bevindt. De samenleving was gewend geraakt aan de USD-wisselkoers van SRD 2.78. Op een bepaald moment was dat verhaal afgelopen en zitten we de dag van vandaag rond de SRD 7.55 voor 1 USD.” De analyse van Debipersad wijst uit dat Suriname in een tijdsbestek van 20 jaren een gemiddeld inflatiecijfer tussen de 3% en 8% heeft gekend. Dit heeft gaandeweg een omwenteling gemaakt naar 52,5%.
Rekenkundig tekort versus fictief tekort
Debipersad verduidelijkt dat kreten die een positieve economische groei van Suriname in 2017 of 2018 aanduiden niets anders is dan een aanname. Dit is te merken aan het begrotingstekort. “Men verwacht in 2019 meer te verdienen en tweemaal meer uit te geven. Deze plotselinge en ontzettende toename in de verwachte inkomsten is een noodzaak om het vergrootglas erbij te halen. We moeten in de komende kwartalen tot na 2019 streven om de groei die neerwaarts gaat, bij te stellen. Dit is heel belangrijk als je je land wil ontwikkelen.” Volgens Debipersad willen de autoriteiten in 2019 SRD 15 miljard uitbesteden, terwijl de inkomsten uit belastingen geraamd zijn op SRD 6.3 miljard. “Dit betekent dat het rekenkundig tekort neerkomt op SRD 8.7 miljard en geen SRD 1.6 miljard, wat vaak beweerd wordt. Die SRD 1.6 miljard is een fictief tekort.”
Verwachtte schuldaflossing in 2019 SRD 2.4 miljard
Debipersad voert aan dat uit dit begrotingstekort SRD 7 miljard van ergens getoverd moet worden. “Wie gaat ons dat geld lenen? Als je de financiële nota leest, merk je op dat een belangrijk gedeelte, van waar de financiering moet komen, nog ingevuld moet worden. Van die SRD 7 miljard is SRD 6 miljard nog niet ingevuld.” Alhoewel dit desalniettemin in de begroting is opgenomen, is het nog niet duidelijk wie de kapitale injectie zal voorschotelen. Debipersad liet weten dat in de periode 2017 tot en met juni 2018 er in totaal 11 buitenlandse en 8 binnenlandse kredieten zijn aangegaan. Ondertussen is meer dan SRD 1.3 miljard aan schuld afgelost. Opmerkelijk is dat er desondanks sprake is van een schuldtoename. “In 2019 is de verwachting dat er aan rentebetalingen en aflossingen SRD 2.4 miljard gemoeid zal gaan. Het doorschuiven van opgestapelde gevaren, is als het wachten op de storm. De tijd is aangebroken om de juiste maatregelen te treffen, zodat het stormpje geen storm is maar een lichte bries waarmee we kunnen leven als land”, aldus Debipersad.
KSR

error: Kopiëren mag niet!