Luchtmeting noodzakelijk om schade Ornamibo vast te stellen

1Luchtmeting noodzakelijkDe stofdelen die al enkele dagen dwarrelen in onze lucht, hoeven niet perse schadelijk te zijn. Longarts Fitzgerald Gopi zegt dat er bij brandlucht nagegaan moet worden welke stofdelen vrijkomen en afhankelijk van die deeltjes kan bepaald worden welke type mondkap geschikt of juist ongeschikt is. Er zijn mondkappen met een device die een bepaalde mate van bescherming bieden. In de device zitten poriën (gaatjes) en afhankelijk van hoe groot de gaatjes zijn, en afhankelijk van hoe groot de deeltjes in de lucht zijn, kan worden bepaald of een bepaald type mondkap geschikt of ongeschikt is. Want als de gaatjes in de mondkap groter zijn dan de deeltjes in de lucht die zijn vrijgekomen, dan heeft een mondkap geen zin.
Analyseren
Men zou volgens de longarts moeten analyseren wat er in de lucht is vrijgekomen en als je dat hebt dan kan ook het effect op de longen worden nagegaan. Het effect kan verschillend zijn. Eén van de effecten kan een allergische prikkel zijn, waardoor de luchtpijp dichtknijpt. Dit levert astma-achtige reacties op die eenvoudig te behandelen zijn. In het andere geval kunnen ook stofdelen het longweefsel bereiken en schade veroorzaken. Zolang je echter niet weet wat vrijkomt in de lucht, is het allemaal wild gissen en paniek zaaien. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken welke stoffen vrijkomen. Iedereen voelt aan dat het niet goed zit, maar hoeveel het niet goed is en hoe objectief dat is, is op dit moment niet te zeggen zolang het niet is geanalyseerd.
Ten aanzien van vrijgekomen gassen zegt de longarts dat koolwaterstoffen, zoals methaan, ethaan en soortgelijke gassen, niet al te veel effect hebben op de longen. Dit zijn kookgassen, en in Suriname koken we op buthaan. Als deze gassen verbranden, krijg je kooldioxide dat bestaat uit koolzuur en water. De longarts zegt dat dit niet een probleem voor ons vormt, omdat deze vluchtige stoffen betreft die niet door het lichaam worden opgenomen. Als deze stof verbrandt, krijg je in reactie met zuurstof, water en kooldioxide, en dit zijn normale bestanddelen van de lucht.
Plastic
Je zou moeten weten welk product ontstaat wanneer plastic wordt verbrand. Het type plastic moet bekend zijn. Het resultaat kan zwaveldioxide of koolmonoxide zijn. Er moet gecontroleerd worden wat voor effect het product dat na de verbranding ontstaat, heeft op onze gezondheid, zegt Gopi. Koolmonoxide is voor de longarts geen reden voor paniek, omdat dit ook voorkomt bij de uitstoot van onze uitlaatpijp. Wel kan men van koolmonoxide bewusteloos raken in een afgesloten ruimte. Het kan ook fataal zijn als de situatie niet verandert.
Apparatuur
De apparatuur om metingen te verrichten, is niet onmogelijk. Een deskundige op dit gebied zegt aan Dagblad Suriname dat voor minder dan 400 Euro per apparaat – er zijn ongeveer 6 stuks nodig- al een goed beeld van het Ornamibo-gebied te krijgen is. Ook fijnstof kan gemeten worden. Fijnstof is niet te zien met het blote oog en kan daardoor ook minder goed door de filters van de longen tegengehouden worden. Het bedrijf dat niet nader bij naam genoemd wil worden, zegt dat na de metingen er labtesten uitgevoerd worden bij gecertificeerde bedrijven in het buitenland.
Fijnstof
Bij vuilverbranding ontstaat CO2, maar de concentraties zijn niet van dien aard dat de volksgezondheid wordt aangetast. Fijnstof kleiner dan 2.5 micron is echter wel schadelijk voor de volksgezondheid. Men moet dus meten om te weten hoeveel fijnstof er in de lucht hangt. Er zijn verschillende bureaus in Suriname die dit onderzoek kunnen doen. De belangrijkste organisatie die deze meting kan verrichten, is het Nimos. Nimos heeft aangegeven dat het beschikt over de apparatuur. Districtscommissaris Audry Hankers van Wanica Zuid-Oost bevestigt dat deze actie bij Nimos is uitgezet en zegt de resultaten af te wachten.
RB

error: Kopiëren mag niet!