Bestuursverkiezing NPS Commewijne

De NPS-afdeling Commewijne zal op vrijdag 20 november 2018, tijdens een algemene ledenvergadering, een maximaal veertien leden tellend nieuw bestuur kiezen, dat tot 2021 zal aanzitten. Kandidatenlijsten dienen tot dinsdag 13 november te zijn ingeleverd. De stemming zal plaatsvinden aan de hand van door de verkiezingscommissie uitgegeven en gewaarmerkte stembiljetten. De stemming is geheim. De voorzitter wordt afzonderlijk gekozen. Indien er meer kandidaten zijn voorgedragen dan er functies te vervullen zijn, geschiedt de verkiezing op basis van het personenmeerderheidsstelsel. De verkiezingscommissie stelt de uitslag van de verkiezing terstond bij proces-verbaal vast.
HD

error: Kopiëren mag niet!