Autoriteiten terughoudend met info Ornamibo

De brand te Ornamibo houdt de gemeenschap al meer dan een week bezig. Er zijn beelden geschoten die doen denken aan branden die in het buitenland woeden. De brand van de vuilstortplaats te Ornamibo heeft een behoorlijke impact gehad op de samenleving. Een aantal mensen moest acuut de arts raadplegen en de rookontwikkeling heeft impact gehad op de gezondheid van de mensen. De mensen in de directe omgeving hebben het zwaar te verduren en eigenlijk is verhuizing van de plek een optie die niet gemakkelijk uit te voeren is. Het komt niet vaak voor dat een brand elders zorgt voor pakken rookwolken ergens anders. Dat is nu wel het geval. De rookontwikkeling heeft gezorgd voor een brandgeur tot zelfs aan de rand van Wanica met het district Saramacca. Rookwolken hingen ver buiten de brandhaard, zelfs tot bij de brug over de Surinamerivier naar Commewijne. De brandweer gaf recent nog aan dat de brand heel moeilijk te blussen is, omdat die plaatsvindt in het onderste gedeelte van de afvalberg. In principe moet het gehele terrein worden doordrenkt met water om het vuur snel te doven en dat was niet te doen. De brandweer koos ervoor om het brandende afval uit te graven en dit dan te doven. Intussen is bericht dat de brand al is gaan liggen en dat het zo goed als uitgedoofd is. Maar in de media worden er ook melding gemaakt van verklaringen van verontruste burgers die tekenen hebben gezien van pogingen die mensen moeten hebben ondernomen door bosbranden uit te lokken. Men zou sigarettenpeuken bewust gebruiken om deze bosbranden aan te steken. We hebben in het internationale nieuws gezien hoe omvangrijk, oncontroleerbaar en gevaarlijk bosbranden kunnen uitgroeien. Mensen verliezen hun levens aan bosbranden. Suriname heeft waarschijnlijk de capaciteit niet om bosbranden van omvangrijke aard te blussen en burgers in groten getale op te vangen en te evacueren. Eigenlijk hadden de bewoners in de directe omgeving van de brandhaard te Ornamibo moeten zijn geëvacueerd. Dan komt het NCCR om de hoek kijken. Opvallend is wel dat de laatste dagen de brandweer vaker uit moest rukken om grasbranden te blussen. Door de droogte zijn het dode gras en uitgedroogde planten een goede prooi van heftige branden. Recent is nog bericht hoe een vuur aangestoken op een erf, uiteindelijk op straat belandde, waardoor een auto op de berm bij de buurman vlam vatte. Er wordt nog te vaak onzorgvuldig vuur aangestoken door burgers in Suriname. Uit de persconferentie die door de vp, bijgestaan door anderen is gehouden, is komen vast te staan dat men de zaak niet helemaal onder controle heeft. Op een heleboel vragen van de pers is geen concreet antwoord gegeven, men draait om de hete brei heen. Zo kon niet aangegeven worden hoeveel mensen ziek zijn geworden in de buurt, men gaf alleen aan dat er sprake is van een toename van patiënten bij de poliklinieken en dat het niet om ‘veel’ mensen gaat. Dat is dus een poging om informatie achter te houden. Door een ander medium is eerder gemeld dat 30 personen specifiek door de rookontwikkeling ziek zijn geworden. Ook heeft men nagelaten antwoord te geven op de vraag of de stofmaskers die zijn verstrekt door Volksgezondheid, voldoende en geschikt zijn om schadelijke gassen en dampen tegen te houden. Ook het Nimos heeft getracht om geen antwoord te geven op vragen die zijn gesteld. Zo werd duidelijk gevraagd of de lucht ter plekke vervuild is en of gemeten is. Volgens Nimos moet de lucht logischerwijs vervuild zijn, maar men kon niet direct en duidelijk aangegeven dat de luchtvervuiling niet gemeten is. Er zou een meetapparaat zijn dat nu ‘stationair’ zou zijn, waarmee Nimos dus heeft aangegeven dat het apparaat of defect is of het niet geschikt is om deze luchtvervuiling te meten. Het Nimos koos er dus weer voor om ‘voorzichtig’ te zijn en zo min mogelijk informatie te geven om zodoende geen risico’s te nemen met de ‘autoriteiten’. Men gaf aan dat de metingen in kolommen moet plaatsvinden en dat ooit een bestelling zou zijn gedaan voor zo een apparaat. Het Nimos heeft duidelijk informatie achtergehouden en geen acties ondernomen in het geval van Ornamibo, los van het bestuderen van satellietbeelden. En met deze houding heeft het Nimos ons niet verrast. Voorzichtig langs het systeem doorfietsen zonder autoriteiten boos te maken, is de wijze waarop Nimos de hele tijd heeft gefunctioneerd. De gedupeerden zijn de mensen met weinig middelen die geen rechtszaak aanhangig kunnen maken tegen de staat c.q. het Nimos, voor het achterhouden en onbesproken laten van informatie over vervuiling en vergiftiging. De buurt waar de brand woedt, heeft meer informatie nodig om zich tegen ziekte te beschermen, omdat men dat niet van Nimos en Volksgezondheid zal krijgen. Deze burgers zijn aangeraden om externe deskundigen te vragen over de vaststelling van de vervuiling. Met een deskundig opgesteld rapport moet men dan de staat tegemoet treden. Zwak was ook het verhaal van de vp over vuilverwerkingsinvesteerders. Burgers worden ziek en raken bedolven in hun buurt onder vuil en rook. Er zijn investeerders die willen investeren in een afvalfabriek waardoor het probleem wordt opgelost, maar onze regering draalt en talmt om de investeerders ruimte te geven om een win-winsituatie voor iedereen te scheppen. Dat is een behoorlijke onvoldoende aan het adres van de regering. De persconferentie heeft aan het licht gebracht dat de problematiek van Ornamibo niet serieus wordt genomen door de regering. Men wil het houden op brandjes blussen. Men dwingt de buurtbewoners nu om druk te zetten.

error: Kopiëren mag niet!