“Leugens, laster en larie”

Het wil er steeds duidelijker op lijken dat onze maatschappij voor een aanzienlijk deel bevolkt is door figuren die kunnen worden gekarakteriseerd als zwakzinnigen. Homo sapiens die noch verantwoordelijkheidsbesef noch “ballen” hebben. Karakters die zich vol gaarne laten onderdrukken en bedonderen. De feiten zijn aanwezig om hypocrieten die zulks willen ontkennen van repliek te dienen. Zeer waardeloos is het dat allerhande criminelen en beunhazen op waardige strategische posten worden geplaatst. Jammerlijk is het dat zelfs personen met een academische opleiding en een redelijk te noemen opvoeding, zich laten chanteren en daardoor tegen de wettelijke regelingen, werkprocedures en ethische normen in handelen. Hun handelen zal echter precedenten scheppen en zij dragen daarbij persoonlijk bij aan de verdere verloedering van onze samenleving. Op het moment van hun handelen staan zij er waarschijnlijk nog niet bij stil dat zij bezig zijn hun karma op te bouwen en hun kroost met een last op te zadelen. Dito zullen zij door de respectabele groep die wel tegen een morele status aan kan leunen worden verafschuwd. Op verschillende momenten, recepties, feestjes, in de supermarket of gewoon over straat zullen zij aan de body language merken wat men over hen denkt, met wat minder geluk “sma sa kot’ wan odo gi den”! De wereld zag in een gedeeld filmpje hoe in ons land een wegens verkrachting veroordeelde en “prominent” lid van een organisatie waarvan de slogan is “neks no fout” bedreigingen uitte met een naar verluidt “geleend” wapen van een “autoriteit”! Als tucht werd naar verluidt slechts het “geleend wapen” ingevorderd. Is het waar dat eerbare functionarissen binnen de rechtspraak de afhandeling diplomatisch genoemd hoogst vreemd vinden? Had deze draaideur crimineel een poosje geleden het gehele rechtsprekend instituut reeds bedreigd ter “verdediging” van zijn “leider”? Wordt de zaak daadwerkelijk dieper onderzocht en volgt de inverzekeringstelling nog? Binnen de regeerperiode van de reeds aangehaalde organisatie wordt door personen in “eerbare ambten” schaamteloos gelogen, zelfs al komen die uit een “kerkelijke hoek”! Nog vers in ons geheugen is het verhaal van het aan de ketting leggen van de scalians. Plots werd gesteld dat zij bezig waren met het opruimen van kwik of iets dergelijks. Ineens bleken zij zich ongestoord te hebben vermenigvuldigd en daadwerkelijk mijn-activiteiten uit te voeren en belasting aan de dorpen af te dragen. Het wordt hierbij toegestaan dat onze flora en fauna worden vernietigd en de binnenlandbewoners worden vergiftigd. De leider van een bepaalde politieke partij, die uitpuilt van figuren met een strafblad of die frequent in criminele sferen verkeren, gooit de eerbaarheid van zijn ambt en volk te grabbel. Hoe kan men een figuur die zijn “achterban” slapeloze nachten toewenst en ook nog stelt, “al brand de stad plat ik slaap als een roos”, haar leider noemen. Kan men iemand die het hoogste college van staat een poppenkast noemt en ook alzo danig bejegend, tevens een begroting vol utopische wenselijkheden “ratelt” die geen samenhang vertoont met eerdere uit de “pandorabox” gehaalde plannen, nog serieus nemen? Is het mogelijk om iemand, die zich niet kan herinneren omtrent zeer belangrijke zaken de Brokopondo Overeenkomst aangaande, en ook nog laconiek en ononderbouwd aangeeft dat hij de koers gaat laten “droppen”, als competent te beschouwen? Is het rationeel om de toekomst van ons en onze kinderen nog een dag langer in handen te laten van iemand die bijna 40 jaar lang “dokt” om in discussie te gaan en alleen “franchepane” monologen houdt? Iemand die uw hoofd dagelijks vult met allerhande hypocriete “ik houd van u/ armoede is onze grootste vijand”, “bere furu torie’s, dat eng bere srefi e priti opo” als betrouwbaar worden beschouwd? Iemand die als splijtzwam optreedt conform de koloniale handelswijze van de vroegere “witte mannen in korte broeken”, zijn eigen volk herrie schoppers en staatsvijanden noemt, als een rolmodel worden gepropageerd? Iemand die gezins- en familiebanden verscheurt, voor dood en verderf zorgt, armoede vaste voet aan de grond laat krijgen, de koers structureel laat stijgen, onderwijs de grond inboort en de jeugd haar gedegen toekomst afpakt, serieus nemen met de uitspraak, “we can do the job”? Wie zei reeds in 1980; “deng lob a djugu djugu en in 1981; bavianen moet je met bavianen vangen”? Wie gaat thans meer franchepane komen vertellen na de nattigheid gevoeld te hebben van de uitgevoerde “poll” en de opstelling van de “liba krutu”?
p.s. “Als een oude kankantrie van ongeveer 73 jaar aan het rotten is en op uw huis terecht gaat komen, moet u niet nog 19 maanden wachten, maar met de hoogste spoed omhakken”!
Drs. Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!