In memoriam: Sheilendra Girjasing…rebel met het hart op de juiste plaats

Op maandag 8 oktober 2018 ontvingen wij het droevig bericht van het heengaan van onze zeer gewaardeerde partijgenoot Sheilendra Moekesh Hemantkoemar Girjasing.
Hij stond bekend als een zeer populaire volksvertegenwoordiger. Hij verstond als weinig anderen de taal van het volk en hij kon juist daardoor anticiperen op noden en behoeften van de gemeenschap.
Sheilendra was een veelzijdig mens, begiftigd met verschillende talenten.
Geboren in het district Nickerie op 27 augustus 1956, kwam hij als achtjarige met het gezin van negen, bestaande uit vader, moeder en zeven kinderen (2 meisjes en 5 zonen), in Paramaribo.
Al op jonge leeftijd demonstreerde de jongste zoon van de Girjasings een recalcitrante inborst, die zich gaandeweg manifesteerde in een rebels karakter.
Dat is terug te voeren naar zijn spontaniteit, sportiviteit, de samenwerkende stijl van communiceren, zijn eigenwijsheid, maar tegelijk zijn humor en spel.
In een samenwerkende stijl wordt een combinatie gehanteerd van assertief en coöperatief gedrag. Hier wordt een “win-win” oplossing gezocht voor het conflict. Deze stijl is nuttig wanneer veel tijd of energie beschikbaar is en wanneer een creatieve oplossing moet worden bedacht.
Bekend is niet alleen zijn inzet in zijn studententijd, maar ook zijn sociale activiteiten in de sport. Hij voelde zich geroepen om op te treden als studentenleider.
Op bestuurlijk vlak heeft hij verschillende functies bekleed in culturele en de religieuze organisaties. Als salesman heeft hij zijn sporen verdiend en gedurende korte tijd was hij zelfs leraar. Om zijn carrière een boost te geven pakte hij een studie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname op en behaalde daar zijn licentiaatsdiploma in de economie. Sheilendra was goed van de tongriem gesneden, een eigenschap die hem in zijn latere politieke loopbaan bijzonder goed van pas kwam.
Het ondernemerschap zat hem in het bloed en hij bouwde in de afgelopen 30 jaren een goed renderend handelsbedrijf “Firgos N.V.” op.
Naast handelsgeest en ondernemerschap was sociale bewogenheid Shailendra ook niet onbekend. Binnen de Serviceorganisatie van Lionsclubs International waar mensen uit de lokale gemeenschap op vriendschappelijke en vrijwillige basis samen werken om hulp te bieden daar waar dat nodig is, was hij zeer actief. Lionsclubs bepalen zelf de doelen die ze willen ondersteunen en de wijze waarop ze uitvoering geven aan de dienstverlening.
Weeskinderen en landgenoten met visuele beperkingen hadden in die context dan ook zijn aandacht.
Maar Sheilendra ging voor meer. Met open vizier trok hij ten strijde tegen etnische verscheidenheid en de heersende maatschappelijke ongelijkheid. Hij was iemand die met woord en daad inhoud gaf aan de gedachte van de verbroederingspolitiek.
Hij was in de eerste plaats Surinamer en pas in de tweede Hindoestaan, Velen kunnen beamen dat hij zich onder alle bevolkingsgroepen met evenveel gemak bewoog en makkelijk contacten kon leggen en onderhouden.
Hij kreeg de bijnaam ‘Gandhi’ voor zijn optreden binnen het jeugd- en sportwerk van Sportvereniging de Dolfijn. Dat was ook wat hem politiek dreef.
Ik leerde hem beter kennen na mijn terugkomst in Suriname in 2000. Het klikte meteen tussen ons en hij was gauw gewonnen voor het idee van een alternatieve politieke beweging met andere bestaande politieke partijen, zoals Naya Kadam en HPP. De samenwerking resulteerde in de oprichting van de Unie van Progressieve Surinamers (UPS).
Na de formele oprichting in 2003 werden voorbereidingen getroffen voor deelname aan de verkiezingen van 2005. UPS zou met DOE in zee gaan en zo combinatie UPS-DOE vormen, met Sheilendra als UPS- DOE lijsttrekker in het district Commewijne.
Sheilendra kreeg bekendheid om zijn krachtige politieke boodschappen, wat hem het verwijt opleverde dat hij een districtspoliticus was en geen een landelijke.
De UPS-DOE combinatie deed het zo slecht nog niet: een landelijke score van bijkans 14.000 stemmen, Helaas was dat niet voldoende voor een zetel; het vigerende kiesstelsel viel niet in het voordeel van nieuwe politieke partijen uit. Dat was ook de visie van Sheilendra, want hij miste de zetel op een klein aantal stemmen na.
Hoewel hij betrokken was bij de voorbereidingen van de totstandkoming van het Middenblok in 2008, bleef hij kritisch naar de UPS toe, met betrekking tot zijn kansen bij de volgende verkiezingen.
Bij die volgende verkiezingen (2010) nam hij een last minute besluit om de kandidatering als nummer 1 voor het district Commewijne namens de VHP te accepteren.
Voor dit besluit heb ik een paar persoonlijke gesprekken met hem gehad over zijn motieven om weer over te stappen naar de VHP. Hij wist mij ervan te overtuigen dat dit een rechtvaardige stap was. Zijn inschatting was correct en hij kwam na de verkiezingen van 2010 ook binnen als volksvertegenwoordiger voor het district Commewijne.
Hij ontpopte zich als een goed presterend DNA-lid. In de debatten was hij scherp en hij kon zijn stellingen met de kracht van argumenten onderbouwen. Hij ging het debat met de leden van de coalitie niet uit de weg en trok als het erop aankwam flink van leer.
Hij werd populair met zijn Tv-programma’s bij Rapar en Apintie. Hij was vertegenwoordiger van het district Commewijne en hij kwam op voor de belangen van zijn district.
Armoedebestrijding, beschikbaarheid van veilig drinkwater, bescherming van de oevers van de Commewijnerivier, goed onderwijs en goede gezondheidsfaciliteiten en de ontwikkeling van het district waren de thema’s waar hij zich sterk voor maakte.
Zijn levensmotto was: “Alles wat je hebt moet je delen met anderen”. Hij heeft het geluk mogen smaken zijn district flink te zien opbloeien in de afgelopen 8 jaren.
Huize Girjasing te Meerzorg stond altijd open voor vrienden en families. Daar hebben velen hem meegemaakt als gastheer op feestjes en politieke bijeenkomsten en het achtererf van zijn perceel is omgedoopt tot de Kleine Olifant.
Maar we kennen hem ook als muziekliefhebber en entertainer. Sheilendra was in zijn jeugdjaren voorzanger van de Hindostaanse muziekformatie Silver Strings en heeft getoond veel gevoel te hebben voor het zingen van Hindostaanse liederen, vooral uit de oude doos.
Wat begon als hobby groeide uit naar professionele entertainment. Hij heeft verschillende CD ‘s kunnen uitbrengen, waardoor zijn culturele nalatenschap is veiliggesteld.
Dat het menselijk lichaam een groot incasseringsvermogen heeft is een gegeven waar wij ons telkens weer over verbazen. Sheilendra heeft in de afgelopen jaren mede als gevolg van zijn drukke werkzaamheden, op verschillende momenten gezondheidsproblemen ondervonden en op evenzovele verschillende momenten heeft zijn lichaam grote veerkracht getoond, waardoor hij in staat was te herstellen. Maar helaas…ook het langste touw heeft een eind.
Bij de laatste kritische aanval op zijn gestel heeft hij alles gegeven om de aanval af te slaan en terug te keren tot het leven van alledag. Daartoe behoorde ook het vertrek naar Nederland voor een medische ingreep. Dat leek goed te zijn gegaan en zijn ontembaar optimisme kwam weer bovendrijven, daar in Nijmegen. Hij zat op zijn praatstoel en was weer vol met zijn werk voor het district Commewijne, met plannen voor de campagne van de VHP, op weg naar de verkiezingen van 2020.
Helaas…his time was up.
Sheilendra had een fobie; een aviofobie, om precies te zijn; vliegangst. Ik stelde hem recentelijk nog de vraag hoe hij in Nederland was beland en hij begon te lachen. Hij zei mij dat dat zijn geheim was, maar dat hij mij dat geheim, eenmaal terug in Suriname, wel zou vertellen.
Het heengaan van Sheilendra is een groot verlies voor de Surinaamse samenleving; voor zijn VHP, het district Commewijne en voor zijn directe familie. Hij laat een leemte achter die moeilijk te vullen zal zijn.
We zullen hem missen vanwege zijn sociale betrokkenheid, zijn maatschappijkritische houding, zijn initiatiefrijke ideeën, zijn humor en zijn gevoel voor de noden van de burgers.
Er is een gezegde dat ons vertelt dat God steeds de mooiste bloemen wegplukt uit zijn tuin, en zo voelt het ook aan bij de VHP.
We verliezen met het heengaan van Sheilindra een van onze kleurrijke mooie bloemen met uitzonderlijke talenten.
We wensen zijn vrouw Iris en de twee dochters Chandeni en Nandeni heel vele sterkte toe.
Sterkte aan de families Girjasing en Idu.
In gedachten zijn we bij jullie.
Henry Ori

error: Kopiëren mag niet!