Wonnie Boedhoe: “Huidige portefeuille NOB bestaat voor 40% uit agrariërs”

Thans bestaat de portefeuille van de Nationale Ontwikkelings Bank (NOB) voor 40% uit agrariërs. Dit deelde Wonnie Boedhoe, directeur van NOB, mee tijdens de herdenking van de Dag der Agrariërs op 7 oktober 2018. Op dezelfde dag heeft de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) de Agrarische Kamer gelauncht. Hierin hebben de autoriteiten alsook NOB een belangrijke rol vervuld. Volgens Boedhoe fungeert NOB hierin als het ontwikkelingsinstituut van de overheid. “Er is in regeringsverband een besluit genomen dat NOB als het ontwikkelingsinstituut van de overheid nieuw leven zal inblazen in de agrarische sector. De minister van Financiën is de grote motor achter deze gedachte.”
AKF wordt landbouwkredietenlijn NOB
Boedhoe benadrukte dat NOB gereed is om het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) over te hevelen naar de landbouwkredietenlijn van NOB. Dit is overigens geen separatenfonds. Zij liet doorschemeren dat het concept van kredietfondsen niet afkomstig is vanuit Suriname. “Het is door onze verdragspartner opgelegd. Kredietfondsen zijn een gigantische versplintering van alle activiteiten die de overheid ondersteunt in Suriname. AKF is ook opgericht uit verdragsmiddelen. Het was dus niet onze eigen keuze, maar een beleid vanuit de andere kant.” Boedhoe accentueerde dat er samen met de Volkscredietbank (VCB) en Landbouwbank intussen 12 kredieten voor agrariërs zijn afgewikkeld. Zodra die overheveling een feit is, kunnen er veel meer kredieten afgewikkeld worden. Zij liet eveneens weten dat NOB op 8 augustus 2018 al 55 jaar bestaat, waardoor het geen instituut is van de huidige regering. “NOB is iets van Suriname.”
Crop insurance systeem toepassen
Om de agrariërs bestendig te maken tegen de vele risico’s die dit beroep met zich meebrengt, is het hanteren van het crop insurance systeem een goed hulpmiddel, voerde Boedhoe aan. Het betreft een systeem dat de primaire landbouw voorziet van mechanismen. “Een crop insurance systeem is in de wereld een bewezen mechanisme om dat te kunnen doen. Om zo een systeem te hebben, moet je natuurlijk wel weten met wie je te maken hebt en wat er allemaal geplant wordt. Het is een harde opstelling, maar het kan niet anders.” Indien blijkt dat een agrarische ondernemer zich niet aan de voorwaarden van NOB heeft gehouden, wordt de persoon in kwestie geen schade-uitkering toegekend. “Als je niet wil meedoen, moet je dus ook geen rechten claimen”, aldus Boedhoe.
KSR

error: Kopiëren mag niet!