Dag der Agrariërs gekenmerkt door launch Agrarische Kamer

Vp: “Elk district zal over een knowledge centre beschikken”

Op 7 oktober, de Dag der Agrariërs, heeft de launch van de Agrarische Kamer plaatsgevonden op het complex van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA). Dit, in aanwezigheid van onder andere de vicepresident (vp) Ashwin Adhin, de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (Lekhram Soerdjan), de minister van Handel, Industrie en Toerisme (Stephen Tsang), de voorzitter van de Suriname India Chamber of Commerce and Industrie (Sicci, Nizaad Bissumbhar), het bestuur van FSA, de voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Wilgo Bilkerdijk) en de directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank NV (NOB), Wonnie Boedhoe. Deze mijlpaal is mogelijk geweest door de ondersteuning van de autoriteiten. Adhin benadrukte tijdens zijn toespraak de vele risico’s die gepaard gaan bij het agrarisch beroep. “Vrijwel elke factor in de agrarische keten heeft risico’s, zoals grond, krediet en de weersomstandigheden. De vraag is hoe we die risico’s kunnen beperken. En dat is de taak van de regering.” Om aan deze taak verdere invulling te geven, kan de Agrarische Kamer ondersteuning bieden.
Diversificatie economie
Deze kamer zal de beperkingen en tekortkomingen in de sector in kaart brengen. Ook ligt het in de bedoeling om na te gaan hoe wet- en regelgeving kan bijdragen aan de vermindering van de risico’s bij de uitoefening van het agrarisch beroep. Niet alles kan vanuit de overheid komen, veel ligt ook bij de agrariërs zelf, accentueert Adhin. “De regering ondersteunt natuurlijk alle initiatieven vanuit haar verantwoordelijkheid die bijdragen aan de agrarische sector, aangezien deze sector ons de voedselzekerheid geeft. Maar dat is niet het enige, we willen meer om weerbaarheid in de economie te bewerkstelligen.” Zo denkt de vp aan het diversifiëren van de economie door middel van onder andere het opzetten van een verwerkingsindustrie voor oliepalm, cacao, biomassa voor energie, vezel, nieuwe citrusvarianten, gemechaniseerde mais en pindateelt in de oude kustvlakte nabij de savannes. “Er is zoveel die we kunnen doen, de potentie is aanwezig. Ondanks de kleinschaligheid kan technologie en innovatie ons de motivatie bieden om de kansen te benutten.”
Begeleiding ondernemers
De vp verzekert de nodige begeleiding voor de agrarische ondernemers, ook voor de vrouwen wiens gedrevenheid steeds meer tot uiting komt in de desbetreffende sector. Volgens de vp moet die begeleiding ervoor zorgen dat de agrariërs hun horizon verbreden in plaats van te blijven haken als een outgrower. “Als je verder wilt gaan dan alleen een outgrower te zijn (als je bijvoorbeeld ook wilt gaan verwerken en verpakken), word je begeleid, ook qua het inkopen van materiaal. We denken vaak dat het gemakkelijk gaat, maar we moeten de mensen begeleiden bij dit proces.” In dit kader zal elk district in het laatste kwartaal van 2019 over een knowledge centre beschikken. “De financiering hiervan is ready.” Ook aan de studenten van het beroepsonderwijs of agrarische sector is er gedacht. Voor hen is er ruimte gecreëerd om zich te oriënteren.
FSA vervult brugfunctie
De FSA behelst overigens 14 lidorganisaties, die in totaal de stem van 2000 agrariërs vertegenwoordigd. Naar zeggen van de vp vervult FSA een brugfunctie tussen de private en particuliere sector; de ontwikkeling van de sector zal meer dan ooit in samenspraak met alle stakeholders plaatsvinden. “We moeten meersporig werken om de achterstand die er is in te halen. Ook moeten we zoveel mogelijk trachten om de risico’s steeds meer in een controlled environment te brengen. Yes, we can do the job, ook in de agrarische sector”, aldus Adhin.
KSR

error: Kopiëren mag niet!