Roy Bhikharie: “Verdediging onderhandelingscommissie Alcoa is belachelijke vertoning”

De conferentie van de presidentiële onderhandelingscommissie Alcoa, welke op woensdagavond werd gehouden, blijkt voor velen een teleurstelling te zijn. Roy Bhikharie, voorzitter van de Progressief Verheffende Partij (PVP,) is niet onder de indruk van de prestaties van de onderhandelingscommissie. Volgens de voorzitter van deze commissie, Dilip Sardjoe, is uit de onderhandeling meer dan 80% binnengehaald voor Suriname. Echter merkt Bhikharie hier niets van op. “Op al de kritische vragen tijdens de conferentie zijn er antwoorden gegeven die heel vaag waren; het zat vol halve waarheden en soms ook onzinnigheden. Het was in principe een belachelijke vertoning”, vertelt Bhikharie ongezouten zijn mening in gesprek met Dagblad Suriname. De Brokopondo-Overeenkomst was initieel gesloten voor een periode van 75 jaren die pas in 2033 zou eindigen. In dit contract is overigens nergens opgenomen dat betrokkenen tot een eenzijdige opzegging over kunnen gaan wanneer de productie niet meer winstgevend blijkt te zijn. Er wordt dus veel conflicterende informatie voorgeschoteld aan de samenleving, vervolgt Bhikharie.
Hij brengt in herinnering dat multinationals wereldwijd de grootste mensenrechtenschenders zijn. “Wekelijks worden gemiddeld 4 environmental defenders (mensen die opkomen tegen milieuverontreiniging) vermoord, waarbij overheden en multinationals samenwerken. Dit zijn officiële statistieken van de Verenigde Naties (VN).” Bhikharie vreest dat dit lot de klokkenluiders te wachten staat die het gewaagd hebben om de milieuverontreiniging, als gevolg van giftige stoffen bij het ontginnen van grondstoffen door Alcoa, te onthullen. Gezien deze achtergrond vraagt Bhikharie zich af hoe betrouwbaar de informatie van de onderhandelingscommissie genomen moet worden. “Die commissie gedraagt zich zodanig dat je niets anders kan denken dan dat ze bezig zijn voor Alcoa/Suralco te pleiten in plaats van ervoor te zorgen dat ze niet weggaan.” Bhikharie voert aan dat de onderhandelingscommissie bovendien niet legitiem is doordat het niet geïnstalleerd is door De Nationale Assemblee (DNA); het parlement heeft de onderhandelingsbasis juist afgewezen. “Dus in feite is Alcoa willens en wetens bezig om met een illegaal team te onderhandelen. Hierop kan Alcoa dus aangesproken worden.”
Volgens Bhikharie heeft de onderhandelingscommissie duidelijk laten blijken dat er in deze case geen sprake is van wanprestatie zijdens Alcoa. Hij persisteert echter dat dit wel het geval is. “Vanuit de internationale wetgeving, de UN Norms on the Responsibility of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, betreft het wel een wanprestatie. Dit is een wetgeving van ongeveer een halve eeuw van de International Labour Organization (ILO) waaraan multinationals zich dienen te houden.” Er moet niet uit het oog verloren worden dat multinationals het liefst met landen samenwerken waar corruptie vlekkeloos geschiedt. “Zo kunnen multinationals de natuurlijke hulpbronnen exploiteren voor hun eigen belang. Ze gebruiken overigens verdeel- en heerspolitiek om hun macht te behouden”, aldus Bhikharie.
KSR

error: Kopiëren mag niet!