Politie Stolkertsijver neemt 5 kilo cocaïne en Euro 3.000 als zwijggeld

De politie van Stolkerstijver heeft op zaterdag 29 september 5 kilo cocaïne en Euro 3.000 als zwijggeld ontvangen. Op die bewuste avond heeft de sterke arm een personenwagen staande gehouden, waarbij de bestuurder B. en een vrouw werden aangehouden. Bij onderzoek in het voertuig bleek dat er in 2 tassen samen 10 kilo cocaïne was verborgen. De politie heeft de drugs onderschept en beide personen aangehouden. Volgens B. is hij tijdens de aanhouding door de politie van Stolkertsijver mishandeld en in de boeien geslagen samen met de vrouw. De vrouw heeft op vragen van de politie aangegeven aan wie het spul toebehoort. In opdracht van de politie heeft zij gebeld met de verstrekker en werd hij gevraagd om zich op de controlepost aan te melden. De man in kwestie gaf gevolg hieraan en verscheen ook daadwerkelijk op de controlepost. Volgens de vrouw moest zij deze lading vervoeren naar Albina.
Omdat zij niet in het bezit is van een rijbewijs, benaderde zij de aangever B. om de rit te rijden. Aangekomen op Stolkertsijver onderhandelde de verstrekker met de politie. Hierna kreeg de verstrekker 5kilo van de onderschepte cocaïne terug van de politie en moest hij ook Euro 3.000 betalen. De cocaïne en het geld kreeg de politie om de zaak te laten voor wat het was. De verstrekker mocht de post verlaten met de andere tas waarin 5 kilo coke was bewaard. De aangehouden verdachten, B. en de vrouw, waren vanaf dat moment vrij in hun beweging en zij mochten samen met de verstrekker de plaats verlaten. Zij hebben hun eerder in beslag genomen documenten en alle persoonlijke spullen in ontvangst genomen.
Na het geval heeft B. aangifte gedaan bij de politie van Nieuwe Haven. Daar heeft de politie hem met een doktersverklaring verwezen naar de SEH. Hij werd daarbij gevraagd om na de medische behandeling terug te komen op het bureau. De man in kwestie is de mening toegedaan dat de politie hem aan het lijntje heeft gehouden en dat zij de zaak niet adequaat heeft aangepakt. Hierna deed B. zijn beklag bij de afdeling Narcoticabrigade. Ook daar heeft hij geen hulp gevonden. Dagblad Suriname heeft in verband met het onderzoek contact gemaakt met de waarnemend regiocommandant van Oost, Glenn Fernand. Hij bevestigde deze aangifte. Volgens Fernand is deze zaak reeds overgedragen aan OPZ. Zij zijn belast met het verdere onderzoek.
Eerder heeft de krant al over de werkwijze van de politie bij de controle post Stolkerstijver geschreven. Toenmalige regiocommandant Ruben Peiter had het bericht bevestigd dat de korpsleiding op de hoogte is van die zaken, waarbij politiemannen van deze controlepost, althans de leden van RBT die daar opereren, mensen afpersen. De leiding heeft de zaak zo gelaten, waardoor er steeds meer mensen slachtoffers worden van deze corrupte politieambtenaren.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!