Kinderen met motorische beperking zullen participeren aan sportdag

2Kinderen met motorische beperking zullen participeren aan sportdagDe Faculteit der Medische Wetenschappen zal haar medewerking verlenen aan een sportdag voor kinderen met een motorische beperking en hun familieleden in verband met Wereld Cerebrale Paresedag op zaterdag 6 oktober 2018 in het Frank Cameron Centrum. Het doel van deze dag is tweeledig. Er wordt onder andere naar toe gewerkt om de awareness rond Cerebrale Parese (CP) te verhogen en meer beweging te stimuleren door sport en spel aan te bieden voor de kinderen met CP. Ook wil men het bewustzijn onder trainers van specifieke sporten verhogen, zodat ze mogelijkheden kunnen creëren om voor deze doelgroep op reguliere basis sport aan te bieden. Op deze manier kan er naartoe gewerkt worden een sportieve leefstijl mogelijk te maken voor een ieder in de maatschappij. Fysiotherapeut Delaja Plein vertelt dat kinderen met een beperking wel aan sport mogen doen. Er zal aan de hand van de beperking wel rekening gehouden moeten worden hoe dat geschiedt. Indien er aanpassingen nodig zijn met het oog op veiligheid zal je die moeten toepassen. Verder mogen deze kinderen sporten of bewegen. Volgens de fysiotherapeut kan een kind, dat reeds in een vroeg stadium gestimuleerd wordt aan sport te doen, bepaalde vaardigheden en skills ontwikkelen. Er zal vooral gekeken moeten worden naar wat het kind kan doen.
De dag zal onder andere ondersteund worden door een 75-tal vrijwilligers van verschillende organisaties, waaronder Adek, NPC Suriname, sportverenigingen en de Ilonka Elmont Foundation. Ook zullen de activiteiten gesponsord worden door de Nederlandse ambassade. Deze sportdag moet in dit kader gezien worden als een moment waarop de kinderen kunnen kennismaken met de verschillende mogelijkheden tot fysieke activiteiten en sport. Het ligt in de bedoeling wekelijks sport aan te bieden aan deze kinderen om een actieve leefstijl voor hen mogelijk te maken. Met behulp van dit evenement, in combinatie met het verrichten van wetenschappelijk en dienstverlenend onderzoek, hoopt men de kwaliteit van het leven voor kinderen met CP te kunnen verbeteren.
Cerebrale Parese (CP) is de meest voorkomende motorische aandoening bij kinderen, maar ook een van de minst bekende en begrepen aandoeningen. Mensen met CP zijn vaak uit het zicht en zonder opties in de gemeenschappen over de gehele wereld. Omdat deze aandoening onvoldoende erkend wordt in Suriname, wenst men hieraan meer aandacht te geven. Op 6 oktober wordt er internationale aandacht besteed aan CP. De visie van Wereld Cerebrale Paresedag is om te verzekeren dat alle kinderen en volwassen met CP dezelfde rechten, toegang en mogelijkheden hebben als een ieder in de maatschappij.
NK

error: Kopiëren mag niet!