Voorlopig nog geen verhoging premies basiszorgverzekering

De premies van de basiszorgverzekeringen en de besluiten met betrekking tot medicijnenvoorziening zullen tot aan de goedkeuring van de gewijzigde Wet Basiszorgverzekering niet kunnen worden gewijzigd. Dit deelde president Desi Bouterse gisteren mee tijdens zijn jaarrede in De Nationale Assemblee (DNA). Het financieringsstelsel van de Nationale Basiszorgverzekering zal spoedig gewijzigd worden, met dien verstande dat 3% uit de inkomsten uit de goudsector, plus een maandelijkse 3% van de wettelijk verschuldigde premie door de zorgverzekeraar in een speciaal fonds zullen worden gestort. Middelen uit dit fonds zullen aangewend worden voor extra dure behandelingen en operaties van ingrijpende, langdurige, complexe aard, zoals nierdialyse en niertransplantatie, kanker en andere ernstige ziekten. Dit fonds zal onder het beheer vallen van het bestaande Zorgvoorzieningsfonds van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). “Ernstig zieken mogen dus niet in wanhopige situaties komen te verkeren met de dood voor ogen, omdat er geen financiële mogelijkheden zouden zijn”, stelde het staatshoofd. De raad van ministers had in september besloten de tarieven van de Nationale Basiszorgverzekering te verhogen. De wijziging van de tarieven zou plaatsvinden op basis van exercities van onder meer de Zorgraad en het secretariaat van de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel.
Gezondheidszorg een bodemloze put
De organisatie en financiering van de gezondheidszorg in het land baren de regering ernstige zorgen. Steeds groter wordende bedragen stromen jaarlijks van ons nationaal budget naar onze gezondheidszorg. Het lijkt volgens Bouterse erop alsof de gezondheidszorg een bodemloze put is. Steeds luider worden bezorgde stemmen uit de samenleving over een naderende instorting van het gezondheidszorgsysteem. “Gezondheidszorg moet te allen tijde toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar zijn voor iedereen, overal in ons land en op elk moment. Wij kunnen als regering niet met lede ogen toezien, dat zaken nu zo een wending nemen, dat dit principe onder grote druk komt te staan. Dit nu gezegd hebbende, beseffen wij dat het de hoogste tijd is om als regering in actie te komen. Wij roepen de gehele sector met al haar stakeholders op om verantwoordelijkheid te nemen voor de activiteiten in het gezondheidszorgsysteem. Het is nu de hoogste tijd dat wij samen de inrichting, de functionaliteit, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van ons zorgstelsel evalueren en ons diepgaand heroriënteren op basis van de uitkomsten van de evaluatie. Wij moeten de tering naar de nering zetten en beseffen dat wij samen een ander pad, een heilzamer pad met elkaar moeten bewandelen. Wij hebben in deze geen andere keus”, benadrukte Bouterse.
Binnen zes maanden scan van ‘ziektes’
Vanuit een meerzijdig samengesteld en doelgericht werkend team van gezondheidsdeskundigen, financieel deskundigen, economen en organisatiedeskundigen zullen er diepgaande hearings worden gehouden met de gemeenschap, in deze met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en met alle stakeholders in de gezondheidssector. Binnen zes maanden moet er een scan van de “ziektes” in onze gezondheidszorg zijn gemaakt. Op grond van de uitkomsten hiervan zal de regering maatregelen treffen met het doel de gezondheidszorg uit het dal te halen. “Met gezamenlijke inspanningen en opofferingen zullen wij deze zorg binnen afzienbare tijd op het gewenste kwalitatief niveau brengen. De samenleving verdient dit alleszins”, aldus Bouterse.
FR

error: Kopiëren mag niet!