Minowc en onderwijsbonden moeten terstond overleg plegen

“Er dreigt een krachtmeting van ongekende omvang tussen de onderwijsminister enerzijds en BvL /ALS anderzijds. Donkere wolken tekenen zich af boven het onderwijsveld. Escalatie van het conflict kan dramatische gevolgen hebben voor het onderwijsleerproces”, meent Ivan Fernald, voormalig schoolleider en minister namens de NPS. “Hoewel het onderwijs op instorten staat, wordt er nauwelijks actie ondernomen om het getij te keren; men koerst af op een escalatie. Maar het mag als bekend worden geacht dat duurzame oplossingen niet in de strijdarena worden gevonden. De samenleving heeft niets aan machtsvertoon en gespierde taal. Dat leidt alleen tot excessen. Terwijl de wereld aan ons voorblij vliegt en wij mijlen ver achterlopen voor wat betreft innovaties, liggen Minowc en vakbeweging met elkaar overhoop.”
Samenleving moet overleg afdwingen
“Communicatie is de eerste stap om tot wederzijds begrip te komen. Dat kan de dreigende staking op 1 oktober afwentelen. Alle burgers hebben het recht om vragen te stellen en hun eigen opvattingen te hebben. De tijd is aangebroken dat de samenleving eist dat er nog dit weekend een gesprek plaatsvindt, al dan niet met een mediator. Persoonlijke sentimenten moeten terzijde gelegd worden.”
Het gaat om een groter belang
“Er zijn immense problemen in het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs staat ter discussie. Voor veel jonge mensen is het beroep van leerkracht geen aantrekkelijke optie. De leerkracht voelt zich miskend, want niet zelden worden de bedroevende schoolresultaten slechts in de schoenen van leerkrachten geschoven. Dat is onterecht, omdat de problematiek zeer complex is.
De samenleving mag niet met lede ogen aanzien hoe het onderwijs verder afglijdt.
Niemand moet zich verschansen achter een muur van onaantastbaarheid of aan de andere kant schermen met machtsvertoon. In het algemeen belang moet er naarstig gezocht worden naar een gemeenschappelijke basis om uit de impasse te geraken. Onderwijs is van levensbelang. Aan powerplay hebben wij niets”, aldus Ivan Fernald.

error: Kopiëren mag niet!