Waarheen met de criminaliteit in Suriname?

Dat de criminaliteit met de dag in ergere mate toeneemt en een enorm groot probleem is geworden, is publiek geheim. Dat zelfs politieambtenaren aangevallen en beroofd worden, is een teken dat de criminaliteit hoogtij viert. De Surinaamse gemeenschap wordt haast elk uur opgeschrikt door immense criminele activiteiten. Men waagt het tegenwoordig niet om zijn / haar woning onbeheerd achter te laten. Sieraden dragen is bijna taboe geworden. Hopelijk zal de politie vaker zichtbaar zijn; zoals beloofd door minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie. (citaat: 19 september 2018).
Het is trouwens een goede ontwikkeling, dat de politie de nodige ondersteuning en assistentie zal krijgen van de militaire politie. Voor dit voorstel heb ik eerder gepleit en ook de oppositie, in de persoon van het DNA – lid, Mahinder Jogi (VHP) is voorstaander van het samen optrekken van de beide gewapende machten; teneinde de toegenomen- en de verruwende criminaliteit enigszins in te dammen. Ook de Chinese organisatie deed een beroep op de regering om de brute overvallen drastisch aan te pakken. Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft in haar laatste verslag doorgegeven, dat het wat rustiger is geworden en dat de misdaadcijfers omlaag zijn gegaan.
Als wij het relaas van het DNA-lid Asiskumar Gajadin (VHP) moeten geloven, dan wordt het politioneel onderzoek in diverse gevallen jammer genoeg gehinderd mede door bemoeienis vanuit het Kabinet van de President. Indien zulks inderdaad het geval mag zijn dan is het een zeer kwalijke zaak, die nimmer door de beugel kan in een democratische Staat. Indien de misdaadcijfers inderdaad een dalende trend vertonen, dan rijst de vraag bijna vanzelfsprekend waarom de minister van J & P dan toch nog besluit om politieagenten samen met militairen te laten surveilleren?
Zonder te willen generaliseren, valt het toch wel op dat bepaalde bevolkingsgroepen oververtegenwoordigd zijn in het criminele circuit. Zij komen vaker in aanraking met de Justitie dan andere bevolkingsgroepen. Dit fenomeen is haast dagelijks in het nieuws, het is trouwens een maatschappelijk probleem geworden en de burger wordt steeds bedreigd. Iedereen wenst dat er een halt eraan wordt geroepen door o.a. meer surveillance, hardere straffen etc. Dit euvel lijkt uit te groeien tot een kankergezwel en het begint langzaam maar zeker een heel groot probleem te worden, die om de nodige- en vooral harde maatregelen vraagt!
Men zegt weleens: “Voorkomen is beter dan genezen”. Om de criminaliteit effectief en efficiënt aan te pakken, is het heel belangrijk dat de opsporing en de berechting goed verlopen en dat de justitiële autoriteiten de volledige ruimte krijgen om zich goed van hun taak te kunnen kwijten. De politie dient wel de beschikking te hebben over het nodige materieel en de middelen. Bovendien moeten de wetten zodanig aangepast worden dat de criminelen zich vele malen moeten bedenken om snode daden te ontplooien en uit te voeren. Ook de burgers moeten een helpende hand bieden door informaties door te spelen, indien ze verdachte handelingen waarnemen, vooral waar het gaat om tipgevers uit de diverse wijken.
De criminaliteit is sterk in beweging en om dat de kop in te drukken en/of terug te dringen, is er werkelijk veel daadkracht en moed nodig en er dient op dit gebied wel een degelijk beleid te worden ontwikkeld . Vooral de Strafwetten moeten aangescherpt worden, waarbij de bevoegdheden van de politie uitgebreid worden. Het Politie Handvest ( GB 14/4/71 ), dat verouderd en achterhaald is, voldoet niet meer aan de eisen van anno 2018.
Er wordt een dringend beroep gedaan op de Regering, c.q. de minister van J & P om vooral het probleem van de brute overvallen drastisch aan te pakken en alzo het veiligheidsgevoel wederom te laten terugkeren bij het volk, dat gebukt gaat onder heel veel dagelijkse beslommeringen.
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!