Wilgo Valies: “Als we tot acties over moeten gaan, gaan we het echt niet stoppen”

De Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) zullen op 1 oktober a.s. wederom hun “tanden laten zien aan de ‘basja’ op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc): Lilian Ferrier”. Wat heeft in principe geleid tot deze escalatie aan het begin van het nieuwe schooljaar? Vakbondsleider Wilgo Valies gaf maandag tijdens de persconferentie in het BvL-centrum te kennen dat er daarvoor 3 grondslagen zijn. “We praten al een hele tijd over de uitbetaling van de twk (terugwerkende kracht), maar er komt niets van terecht. Aan de andere kant merken we wel dat er deals worden gesloten met de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) en de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit van Suriname (VWPU). Maar als het om de leerkrachten gaat, gebeurt er niets. Met ons wordt er niet eens om de tafel gezeten. Wij zijn van oordeel dat het zo niet door zal gaan. Onze eisen zijn duidelijk”, beklemtoonde Valies.
De eisen van BvL/ALS hebben betrekking op de realisatie van de twk, de uitbetaling van de loonsverhoging van 25% net als bij de ambtenaren en het handhaven van de permanente educatie. “Dit zijn de 3 financiële eisen.” Daarnaast zijn er ook niet-financiële aspecten waar het ministerie aan moet voldoen, zoals het hanteren van een gedegen mutatiebeleid en het optimaliseren van de leermiddelenvoorziening. “Mensen worden constant gemuteerd. En als je de redenen bekijkt, is het niet steekhoudend. Wij zijn van oordeel dat er een gedegen mutatiebeleid moet komen, waarbij de leerkrachten allemaal hun inbreng hebben. Dit, om te voorkomen dat leerkrachten op een blauwe maandag gemuteerd worden. Momenteel wordt er alleen willekeur toegepast binnen het ministerie en daaraan moet er nu een eind komen.” Volgens Valies zal BvL/ALS tot het uiterste gaan om de leraren, die op een onrechtmatige manier gemuteerd zijn, rechtvaardiging te geven. “Anders, als we tot acties over moeten gaan, gaan we het echt niet stoppen. Leerkrachten moeten nu op een respectvolle manier behandeld worden. We gaan er alles aan doen om een gezond werkklimaat te bewerkstelligen, zodat de leerkrachten ook met veel meer plezier kunnen werken”, aldus Valies.
KSR

error: Kopiëren mag niet!