Minister Ferrier: ‘Ouders, breng uw kind normaal naar school’

Minister Lilian Ferrier
Minister Lilian Ferrier
Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ziet geen enkele reden waarom de schooldeuren niet normaal op maandag 1 oktober open moeten gaan. “De scholen gaan gewoon open en we roepen de ouders echt op: ‘breng uw kind normaal naar school’. Schoolleiders mogen de deuren niet gesloten houden. Er is een schoolreglement dat heel duidelijk zegt dat de school op de eerste werkdag in oktober open moet. Gaan de schoolleiders en leerkrachten er nu voor kiezen om het schoolreglement te overtreden, dan zal dat gevolgen hebben voor hen”, zegt de bewindsvrouw om een reactie gevraagd aan Dagblad Suriname. De onderwijsbonden BvL/ALS, onder leiding van vakbondsleider Wilgo Valies, heeft de leraren opgeroepen om zich maandag om 08:00 uur te verzamelen bij Theater Unique. Valies gaf te kennen dat die dag zal uitwijzen of de lamlegging van korte duur zal zijn of niet. Ferrier vindt het pijnlijk dat de bonden al voor de eerste schooldag acties aankondigen, terwijl veel kinderen zich al voorbereid hebben de schoolbanken weer te bezoeken. “Kinderen die voor het eerst naar school gaan, zijn heel opgewonden dat zij eindelijk naar school mogen. Dan zijn er mensen die zeggen dat zij leerkracht zijn en voor de kinderen zijn?”, aldus de minister.
Valies heeft maar één brief gestuurd
De bewering dat er een slechte communicatie is tussen het ministerie en de onderwijsbonden en dat zij meerdere keren is aangeschreven, ontkent Ferrier. “Minowc is één van de grootste ministeries en het onderwijsveld betreft niet alleen de vakbonden. Dat weet meneer Valies, want ik heb het hem ook gezegd. Hij is ook een aantal keren ontvangen. Dus het is niet zo dat ik niet communiceer. Hij zegt ook dat hij vele brieven heeft geschreven, maar hij heeft maar één brief geschreven d.d. 21 augustus.” Volgens de bewindsvrouw lijkt het ook erop alsof de onderwijsbonden weinig interesse hebben om te participeren in activiteiten van het ministerie. “Bij een laatstgehouden workshop heb ik ook nog iemand van de bond uitgenodigd om de workshop te komen volgen. Nou, op het laatste moment wordt er afgezegd. Hoe wil je dan zeggen dat ik niet communiceer. Ik wil je betrekken, maar dan moet het wel op een win-win-basis zijn”, aldus de minister.
Twk betreft duizenden leerkrachten
De minister benadrukt dat het ministerie ondertussen bezig is met de kwestie van de ‘betaling met terugwerkende kracht’ van de leraren, maar dat dit proces vanwege het ambtelijk proces toch wel enige tijd in beslag zal nemen. “Wij zijn wel met die twk bezig, maar het gaat om duizenden leerkrachten. Er moet een beschikking opgemaakt worden, waarna deze beschikking allerlei stations moet passeren voordat de mensen uitbetaald kunnen worden. Dit alles neemt tijd.”
Permanente educatie al geïncorporeerd in herwaardering
Ferrier stelt ook dat de toelage voor permanente educatie niet door de overheid is afgepakt, omdat deze al geïncorporeerd is in de herwaardering van de leraren. “Niets is ze ontnomen, want bij elke nieuw loonreeks is al bepaald dat wat je erbovenop krijgt, meegenomen wordt. Ik ben juist bezig om grote groepen leerkrachten op het ministerie trainingsmogelijkheden te geven, omdat ik het onderwijsniveau op wil krikken naar een veel hoger niveau. Daarvoor is het nodig dat onze leerkrachten weer naar school gaan om te studeren. Ik ga ze geen geld geven om te studeren, want al die tijd dat zij die premie kregen, zijn ze er niet beter van geworden. Misschien wel financieel, maar in ieder geval niet wat prestatie betreft. Ik vraag ook de leerkrachten: ‘wees kritisch, stel vragen, durf te komen met je eigen mening. Laat je niet zomaar dingen zeggen, want de dingen kloppen niet’”, aldus de minister.
Leerkrachten maken geen aanspraak op 25% salarisverhoging
De 25% salarisverhoging van de ambtenaren zal volgens de bewindsvrouw niet aan leerkrachten worden betaald. “Absoluut niet. Die 25% salarisverhoging is echt uitsluitend voor de ambtenaren. Bij de herwaardering hebben de leerkrachten zelf geëist om uit Fiso te stappen, waardoor zij in een aparte bezoldigingsregeling zitten. Leerkrachten verdienen al enorm veel als wij dat vergelijken met bijvoorbeeld de ambtenaren op het ministerie. Een ambtenaar bij Minowc verdient bijna evenzoveel als een kleuterleidster. Willen ze dat een kleuterleidster nu evenveel verdient als de onderdirecteur van mijn ministerie? Het tweede is, al geven we ze nog zoveel geld, de onderwijsresultaten zijn nog niet verbeterd. Ik hoop dat meneer Valies beseft dat hij geen deel moet uitmaken om het probleem te blijven creëren, maar dat hij inderdaad bewust wil werken aan het oplossen van de problemen binnen het onderwijs. Dat heeft te maken met kwaliteitsverbeteringsstandaarden van het onderwijs”, stelt de minister. Ferrier voegt eraan toe dat er bovendien geen financiën beschikbaar zijn om aan deze eis te voldoen.
Ferrier heeft missie
Ferrier benadrukt dat zij de afspraken die door staatshoofden in het kader van Caricom en Unesco gemaakt zijn met betrekking tot onderwijs, na zal leven. “Suriname is niet een eilandje. Suriname maakt deel uit van de regio, Latijns-Amerika en de rest van de wereld. Wanneer wij kijken naar ons onderwijs, dan heb ik als minister de opdracht en de plicht om ons land ook op dat niveau hoger te laten functioneren. Dat is mijn missie en daar ga ik voor”, aldus de minister.
FR

error: Kopiëren mag niet!