Naskip: ‘Tangi fu bun na kodja’

1Tangi fu bun na kodja.1‘Onverantwoordelijken proberen kapot te maken wat na jaren van enorme inspanning en hardwerken is opgebouwd’, aldus directeur Glenn Nassy van Naskip NV, die via sociale en andere media wordt zwart gemaakt.
Vermeende voedselvergiftiging
Nancy Ligeon, die onder de naam van Sarah Jane op facebook opereert, zou via social media beweren dat haar dochter Sarah van 5 jaar na het eten van een portie van Naskip, voedselvergiftiging heeft opgelopen. Volgens bekomen informatie werd Naskip door een emotionele moeder gebeld en van de vermeende voedselvergiftiging op de hoogte gesteld. ‘Er vond via de telefoon een scheldkanonnade plaats met verwijt en beschuldigingen. Het was niet mooi om aan te horen. Een rationeel gesprek bleek onmogelijk en werd de verbinding verbroken.’
De dood
De conversatie werd online voortgezet. Nancy Ligeon haalde onder andere aan: ‘…ik zorg ervoor dat alle mensen die dit is overkomen een klacht deponeren bij het BOG en bestuursopzichters van het ressort… ik snap dat er een crisis heerst in Suriname waarbij niemand verlies wil lijden, maar de klant kan ook niet hieronder lijden, omdat er consequenties zijn en die kunnen leiden tot de dood’.
Naskip neemt de voedselveiligheid zeer serieus
Naskip heeft naar aanleiding van het voorval de moeder geschreven. Dat luidt in extenso als volgt: ‘Geachte mevrouw Ligeon, naar aanleiding van uw schrijven het volgende. Ten eerste hopen wij van harte dat uw kind spoedig beter mag worden. Naskip neemt de voedselveiligheid zeer serieus en elke klacht behandelen wij met zorg. De afgelopen 55 jaar hebben wij dan ook een hoge standaard voor de kwaliteit en veiligheid van onze producten bewaakt. Wij kunnen er daarom niet zonder meer van uitgaan, dat hetgeen wat u ons verwijt, ligt aan onze producten. Een eventuele reactie van het BOG zien wij dan ook met vertrouwen tegemoet. Onze directeur probeerde dit toe te lichten tijdens uw gesprek met hem. U bleef echter in het gesprek doorgaan over de door u gemaakte kosten aan bijvoorbeeld taxigeld en onze directeur zag geen ruimte tot antwoorden. Wij betreuren het dat dit niet leidde tot een constructief gesprek en willen onze excuses aanbieden over het abrupt beëindigen hiervan. Wij vinden het heel spijtig dat het zo gelopen is, want ook wij vinden dat de klant koning is. Als u wilt, kunt u nogmaals contact met ons opnemen zo dat wij kunnen proberen uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Met vriendelijke groeten’.
Directie ontvangt mevrouw Ligeon
Mevrouw Ligeon werd daaropvolgend ontvangen door het directieteam van Naskip. De ontmoeting begon met een verontschuldiging van de directie, die het telefonisch gesprek met mevrouw Ligeon had afgebroken, vanwege de scheldkanonnade. ‘U bleef echter doorschelden en aangeven hoeveel taxigeld en andere onkosten u had gemaakt. We vinden het toch heel erg dat het zo gelopen is, want wij vinden ook dat de klant koning is.’
Maatschappelijk betrokkenheid van Naskip
Mevrouw Ligeon bleef volgens Naskip wijzen op de onkosten die zij heeft gemaakt. Vooral de SRD 68 aan taxikosten zat haar dwars. De moeilijke sociale omstandigheden waarmee het gezin Ligeon kampt, troffen het hart van ondernemer Nassy, die mevrouw Ligeon in een opwelling SRD 10.000, bedoeld als een schenking toeschoof. Volgens bekomen informatie, kon uit de dankbetuiging van Ligeon en aan haar lichaamstaal afgelezen worden dat zij zich in de zevende hemel bevond.
Hoogste standaard van voedselveiligheid
Ligeon kreeg een rondleiding door het bedrijf en de keuken van Naskip om zich ervan te overtuigen, dat er volgens de hoogste standaard van voedselveiligheid wordt gewerkt, waarna mevrouw tevreden de zaak verliet.
Hebzucht
Nog geen tien minuten later belde mevrouw Ligeon weer aan met de mededeling dat haar man niet tevreden is. ‘Gek als ik ben, stak ik haar nog eens SRD 10.000 toe, hoewel het om hebzucht van haar kant ging.’
Levenspartner van Ligeon nog niet tevreden
De zucht naar geld werd verder aangewakkerd. Levenspartner Harry Pique verscheen ten tonele en eiste dat Naskip een bankrekening voor hem zou openen, waarna hij bereid zou zijn om zand over het voorval te strooien. Inmiddels was de kwestie openlijk op facebook geplaatst, met als gevolg uiteenlopende reacties vanuit de samenleving. De reguliere media speelden daarop ook in.
Afpersing is strafbaar
Naskip heeft het nu over chantage c.q. afpersing, strafbare feiten. “Wij beseffen ons ten volle, dat delen van ons volk het momenteel erg moeilijk hebben. September is bij uitstek extra lastig vanwege de te kopen schoolspullen enz. Het is dan ook ons beleid te helpen waar wij kunnen, hetgeen wij ook met heel veel voorbeelden kunnen aantonen. Dat wij mevrouw Ligeon een schenking hebben gedaan, wil niet zeggen dat wij schuld bekennen. Volkswijsheid leert ons in dit geval: tangi fu bun na kodja.”
Het rechtssysteem in Suriname
Ondernemer Nassy benadrukte dat de schenking aan mevrouw Ligeon te maken heeft met het medeleven dat hij getoond heeft en zijn sociaal gevoel. Hij kon haar evengoed weggewuifd hebben. Zij kon dan proberen haar gelijk te halen bij de rechter en of andere instantie. Gezien het rechtssysteem, de gewoonte en de traditie in Suriname zou ze kunnen fluiten naar geld, als zij eventueel in het gelijk gesteld zou worden.
Schoolvoorbeeld van afpersen
Naskip heeft gedurende haar 55-jarig bestaan nooit iets dergelijks meegemaakt. Nassy: ‘Is er onderzoek gepleegd naar het vooral? Kan zomaar worden aangenomen dat de voedselvergiftiging te wijten is aan Naskip? Kan een huisarts of medische instantie verklaren en bewijzen dat Naskip schuldig is? Wie weet wat de kleuter op die dag nog meer gegeten of gedronken heeft? Dit is een schoolbeeld van afpersing. De goede naam van Naskip NV, met 5 filialen en meer dan 100 werknemers, wordt te grabbel gegooid. Ondernemers genieten weinig of geen bescherming tegen kwaadwilligen die via de sociale en andere media praatjes verkopen’. Bij het ter perse gaan van Dagblad Suriname werd vernomen dat het BOG inmiddels een vesting van Naskip heeft geïnspecteerd.
HD

error: Kopiëren mag niet!