Misleidende woorden Survam en haar leden

Noch Self Reliance noch Assuria biedt een basispakket aan zoals genoemd in de basiszorgwet. Beide maatschappijen hebben hun goedkoopste uitgebreidere pakket hernoemd tot zijnde het basispakket. Zeer misleidend is dit. Het heet Azpas Basis bij de een en PZS Basis bij de ander. Maar geen van beide voldoet aan de basiseis om als basiszorgpakket bestempeld te mogen worden. Elke zorgverzekeraar is verplicht zich te houden of mee te werken aan het aanbieden van het basiszorgpakket, dat onder de maximale vastgestelde premie ligt, onder de maximale vastgestelde premie.
Wanneer gekeken wordt naar de laagste premies die deze maatschappijen hanteren, dan is het direct duidelijk dat ze beide boven de maximale vastgestelde premie zitten met het pakket dat ze misleidend een basispakket noemen. Hun basispakketten zijn uitgebreidere pakketten met een hogere premie. En zijn dus simpelweg wat zij noemen pluspakketen. Maar het pakket dat ze horen aan te bieden tegen de maximale premie alvorens ze pluspakketen mogen aanbieden, wordt niet door hen aangeboden. Assuria verbloemt hun misleiding met 6-maandse tarieven, maar als het tarief gedeeld wordt door zes is het direct duidelijk dat ze als maandtarief een veel hoger tarief hanteren voor hun basispakket, dat ze uitgebreid noemen. Wat nog mooier is dat Assuria ook hoger ligt dan het nieuwe tarief dat komen zal. Beide maatschappijen misleiden de mensen door te stellen dat hun basispakket een ruimere dekkingen dan het bij wet vastgestelde basispakket biedt. Maar dat is het nou juist: elk pakket dat tegen een hogere premie een ruimere dekking biedt dan het basispakket is nogmaals een plus-pakket en niet het basispakket. Niet door de naam basispakket te gebruiken biedt u het basispakket aan. Wanneer u het pakket zoals beschreven in de wet met de wettelijke vastgestelde premies hanteert dan biedt u het basiszorgpakket aan. Dit weten Survam en haar leden, maar ze misleiden de bevolking.
“Voor de plus-pakketten geldt dit al, maar voor het basispakket treedt dit in werking zodra de nieuwe verzekeringspremies zijn afgekondigd”, zegt Armand Achaibersing, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen. Dit zegt dhr. Achaibersing over ligdagtarieven. Alle mensen die momenteel bij Assuria en Self Reliance een verzekering hebben betalen voor een pluspakket, dus ligdag tarief is daar geen probleem. Kan geen probleem zijn. Deze twee maatschappijen die hun eigen verhoogde tarieven hanteren en de wet overtreden door geen eigenlijk basispakket aan te bieden, kunnen niet stellen dat ze geld te kort komen voor hun dienstverlening. Ze hanteren nog nogmaals al maanden hun eigen hogere premies. Iedereen die daar verzekerd is moet weten dat hun vermeend basispakket een pluspakket is!!
Ziekenhuizen moeten beseffen dat als deze bedrijven ze een lager ligdagtarief hebben betaald voor de pakketten onder de noemer ‘azp basis’ of ‘pzs basis’, ze belazerd zijn geworden door die maatschappijen, omdat ze een hogere premie hebben geïnd bij die patiënten!!Nogmaals, ze bieden pluspakketten onder noemer ‘azp basis’ en ‘pzs basis’. Dat verhaal dat ziekenhuizen nu hogere ligdagtarieven tegemoet mogen zien, is misleiding.
Wanneer Armand Achaibersing, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (Survam), zegt dat de nieuwe premies niet helemaal toereikend zijn, dan praat hij niet voor Sellf Reliance en Assuria, die allang veel hogere tarieven hanteren op hun website. Als die nog niet uitkomen is het omdat ze niet genoeg klanten hebben en omdat ze hogere tarieven hanteren waardoor mensen vertrekken naar SZF en Parsasco. En die klanten komen niet terug ook al worden tarieven nu gewijzigd. Hun probleem zal dan blijven voortbestaan
En als Achaibersingh straks wenst te beweren dat informatie op de website van deze twee maatschappijen een fout betreft, dan is mijn antwoord ook weer: dat is de misleiding. Al maanden staan die tabellen met prijzen daar, probeer niet de ICT afdeling de schuld te geven. U hoort het zeker niet voor het eerst dat die prijzen daar staan.
Als deze bedrijven na de officiële verhoging nu plots weer een basispakket aanbieden tegen het wettelijk tarief, moet men niet vergeten dat ze daarvoor in de afgelopen periode de wet hebben overtreden door middel van openlijke misleiding en ze dat in de toekomst ook weer zullen doen. Deze bedrijven moeten zich gezamenlijk hiervoor schamen. En de kranten, vooral die ene mensen doet denken dat ze ware dingen publiceren, moeten ze niet hiermee laten wegkomen met een domme zin zoals: “De organisatievoorzitter hoopt dat hiermee duidelijk is dat de verzekeringsmaatschappijen niet tegen de wet handelen”. Ze hebben de wet overtreden en zijn er weer mee weggekomen. Ik heb maar twee vragen voor Achaibersingh. Waar is het basispakket met premie 165 SRD bij Self Reliance en Assuria nu?
Waarom hanteren ze in plaats van mensen vooruit te laten betalen het artikel in de wet niet dat luidt: ‘De verzekeringsdatum gaat in op de dag waarop de deelnemer verzekerd had moeten zijn met een terugwerking van ten hoogste twee jaren’? Schok he?
Frank Campanarius

error: Kopiëren mag niet!