Jitendra Kalloe: “Armoede is grimmig gebleven”

Het armoedevraagstuk is in de optiek van de volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) nog steeds niet verholpen. Behalve het uitdelen van voedselpakketten ziet Kalloe geen noemenswaardige beleidsperspectieven vanuit de huidige regering om het armoedevraagstuk ernstig aan te pakken. Dit, terwijl de machthebbers niet veel tijd meer overhebben om de vele beloften, die zij gemaakt hebben in 2015, te verwezenlijken; de eerstvolgende verkiezing staat namelijk gepland voor 25 mei 2020. “De armoede is grimmig gebleven”, beklemtoont Kalloe in gesprek met Dagblad Suriname. Vooral in de districten blijkt dat de toestanden geëscaleerd zijn. “Vrijwel een ieder klaagt tegenwoordig, van ambtenaren tot de particulieren. Nickerie, die bekend staat als een agrarisch district, kampt met problemen om de landbouwgewassen af te zetten. We glijden steeds verder af naar armoede en ellende.”
Alhoewel er zo nu en dan wat gerept wordt over ondernemerschap, merkt Kalloe niet op dat dit daadwerkelijk tot uiting komt in de praktijk. “Hoe moet je nu gaan ondernemen, terwijl de regering geen stimulerende maatregelen treft? In Nickerie bijvoorbeeld kampen we nu met urbanisatie; mensen trekken weg omdat er geen werk is in Nickerie. Daarnaast is alles veel duurder in ons district vanwege de vrachtkosten.” Kalloe wil weten wat de regering in petto heeft voor grote delen van de samenleving, die de dag van vandaag in financiële moeilijkheden verkeren. “Een voedselpakket alleen is niet voldoende. Het volk heeft een extra ondersteuning nodig. Hoe gaat de staat hiermee om?”, aldus de volksvertegenwoordiger.
KSR

error: Kopiëren mag niet!