Gonsalves: “We moeten een milieuramp voorkomen”

Assembleelid Cleon Gonsalves Jardin del Ponte, die de Palu vertegenwoordigt, zegt in een interview met Dagblad Suriname over het optreden van de vicepresident in het parlement, dat het leek alsof er een Alcoa-vertegenwoordiger aan het woord was. Ook vindt hij dat de vicepresident tegenstrijdigheden heeft verklaard, omdat Suralco heeft verkondigd overeen te zijn gekomen met de beëindiging. “Wanneer Suralco dat zegt, dan dient Suralco alle goederen en andere zaken in conditie te houden. Want dan zijn ze daarvoor verantwoordelijk, ook voor de verontreiniging. Suriname kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.” Gonsalves verwijst naar de uitspraak van de parlementariër Andre Misiekaba dat de ontmanteling illegaal is. “Als hij dat zegt, laten wij dat dan als vertrekpunt nemen.” Een ander opmerkelijk feit is dat ook de voorzitter van De Nationale Assemblee keer op keer vraagt aan de regering om de ontmanteling te stoppen. “Maar dat gebeurt niet”, zegt Gonsalves.
De Palu-vertegenwoordiger zegt verder dat Suriname in de afgelopen 100 jaar ook aan de bel had moeten trekken bij Suralco door middel van tussentijdse evaluaties. Suralco heeft in die periode bauxiet in ons land gemijnd. Als land moet je op de hoogte zijn waar de multinational afval opslaat. Tussentijdse evaluaties hadden uitkomst moeten bieden. Het parlementslid zegt in verschillende vergaderingen te hebben aangegeven dat de informatie vanuit beide kanten is uitgebleven. “Het kan niet zo zijn dat nu je gaat ontmantelen, een dergelijke bedreiging voor het milieu naar boven komt. Het moet niet zo zijn dat als men uit Suriname weg is, er hier een ramp uitbreekt”, aldus Gonsalves.
RB

error: Kopiëren mag niet!