Valies: “Als wij geen verhoging hadden gehad, had niemand iets gehad”

Wilgo Valies
Wilgo Valies
“Als wij geen verhoging hadden gehad, had niemand iets gehad. Er was geen enkel initiatief vanuit de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) om te gaan knokken voor een beter bestaan voor de ambtenaren. Zij hebben rustig gewacht. Wij hebben strijd geleverd, dagen op straat, in de zon gelopen. Zonder dat een of andere organisatie zich solidair verklaarde. Toen wij strijd leverden, was niemand te vinden. Integendeel hebben ze ons aangevallen. Wanneer het resultaat binnen is, wil iedereen dezelfde verhoging krijgen. Dat komt bij ons heel onrechtvaardig over.” Dit stelt vakbondsvoorman Wilgo Valies in gesprek met Dagblad Suriname.
Als organisatie heeft de Bond van Leraren (BvL) en later versterkt door de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), jarenlang strijd geleverd om in 2016 het punt te bereiken van een akkoord met de overheid. Een akkoord dat bekend staat als de herwaardering (herpositionering) van de leerkrachten.
De leerkrachten in Suriname hadden volgens bondsvoorzitter een zwaar ondergewaardeerde positie in het Caribisch gebied. “Wij hebben met de overheid hierover gesproken. De overheid was dezelfde mening toegedaan. Wanneer het echter ging om uitvoering geven, nam het wat tijd in beslag”, vertelt Valies.
Het aanpassen van salarissen van de leerkrachten heeft als resultaat gehad dat die uit het Fiso-systeem moesten worden gehaald. “Erin blijven zou kunnen leiden tot aanpassen van de salarissen van de overige ambtenaren. Vandaar dat ons werd voorgehouden dat wij uit Fiso moesten stappen, zodat de overheid geen problemen kreeg met de rest van het veld”, stelt Valies. Hij meent dat er al was voorzien dat de rest van de ambtenaren ook naar meer geld zouden vragen, op het moment dat binnen Fiso een scheefgroei te merken was.
Fiso is volledig gebaseerd op de functie van de ambtenaar. Ondanks de leraren uit het Fiso stapten, bleek de aanpak van de overheid niet te hebben gewerkt. De CLO heeft onderhandeld en ambtenaren krijgen vanaf de maand september ook nieuwe salarissen. CLO is verder gedaan door het gelijkheidsbeginsel voorop te stellen. Valies benadrukt precies hier het verschil tussen de ambtenaar en de leerkracht. “Bij de leerkrachten heb je te doen met kwalificaties. Voor elke functie die je bekleedt binnen het onderwijs moet je een diploma hebben. Dat kun je niet zeggen binnen de ambtenarij. Er zijn verschillende categorieën van functies. Daar worden er (theoretisch) eisen gesteld. In de praktijk kan iemand zonder enig diploma, de hoogste functie bekleden”, legt Valies uit.
Hij benadrukt dat de overheid de ambtenaren niet gelijk kan stellen aan de leerkrachten. “Dat zou betekenen, al studeer je niet, je wordt op dezelfde manier beloond als degene die gestudeerd heeft”, illustreert Valies. Hij meent dat in Suriname studeren op zo een manier niet gestimuleerd wordt.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!