Santokhi wil duidelijkheid over status grensgeschil Suriname-Guyana

VHP-fractieleider Chan Santokhi is bezorgd over het feit dat de regering al geruime tijd niets laat horen over het grensgeschil tussen Suriname en Guyana. “We horen stilte, stilte vanuit de regering over dat onderwerp”, zei de politicus gisteren tijdens de openbare commissievergadering in De Nationale Assemblee (DNA). Het Tigri-grensgeschil dateert van de jaren ’60 van de vorige eeuw toen het Guyanese leger Surinaamse ordetroepen uit Tigri verdreef en daar militaire stellingen optrok. De afgelopen decennia heeft Guyana continu beheersdaden verricht in dat gebied. Dit grensgeschil is volgens minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken op de agenda van de gezamenlijke grenscommissie Guyana-Suriname. Hoewel de commissie in mei 2018 al constructief overleg over dit onderwerp heeft gevoerd, kan de bewindsvrouw detailinformatie over deze onderhandelingen nog niet prijsgeven. Santokhi vindt dat de regering zich moet gaan focussen op het ontwikkelen van een duidelijk grensbeleid en opzetten van een grensgeschilleninstituut met deskundigen, die alle grensgeschillen duurzaam kunnen bekijken. “Om zijn rechten niet te verspelen, zal Suriname een proactieve houding moeten aannemen met betrekking tot zijn grenzen. Door tijdsverloop werkt de feitelijke situatie in betwiste gebieden in zijn nadeel. Met name de grensissue op de westelijke grens moet daarom op de politieke agenda”, benadrukte de VHP’er. Beloofd is een nader moment uit te zoeken, waarin het parlement meer informatie vanuit de regering kan krijgen. DNA-vicevoorzitter Melvin Bouva stelde voor om indien nodig gevoelige informatie in comité-generaal met het college te delen.
Bespreking maritieme grens met Frans-Guyana
Op de agenda van gisteren stond de bespreking van de ontwerpwet houdende goedkeuring van het akkoord over de maritieme grens met Frans-Guyana/Frankrijk. De onderhandelingen hiertoe vonden plaats in 1998, 1999, 2013 en 2015. Hierna volgde de ondertekening tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen te Parijs op 8 november 2017. Het Franse parlement heeft ondertussen al groen licht gegeven. Verschillende leden van de commissie van rapporteurs weken op verschillende momenten af van dit onderwerp en richtten zich ook op de overige grenzen waar Suriname problemen heeft met buurlanden. Santokhi verwees daarom ook naar de misstanden bij de zuidgrens tussen Suriname en buurland Brazilië. “Doordat de zuidgrens niet effectief wordt bestuurd en onderhouden, vinden er heleboel illegale activiteiten plaats. Hieronder vallen ongecontroleerd grensverkeer, illegale goudwinning, drugsvervoer, illegale visvangst en jacht, bezetting van land en aanleg van vliegveldjes. Dit verdient ook aandacht. De regering moet haar soevereine recht ook exerceren over het heel grondgebied van Suriname”, aldus Santokhi. De markering van de zuidgrens geschiedt middels grenspalen.”
FR

error: Kopiëren mag niet!