Weer te weinig inschrijvingen op CPI

Het bestuur van de Stichting Christelijke Onderwijzersopleidingen (Sticon), onder leiding van de praeses van de Evangelische Broedergemeente, Ds. Desiree Peerwijk, de Bisschop van het RK Bisdom Paramaribo, Mgr. Karel Choennie, en het schoolbestuur van het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI) zijn op vrijdag 17 augustus om 12:00 uur ’s middags in een spoedvergadering bijeen gekomen samen met de directie van het CPI. Aanleiding voor deze spoedvergadering was de mededeling van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur dat het CPI na de centrale aanmelding van studenten te weinig inschrijvingen heeft gehad en daardoor voor het tweede achtereenvolgende jaar geen eerstejaarsstudenten zal hebben. Besloten is om een urgent gesprek aan te vragen met de minister van Onderwijs en de vaste commissie Onderwijs van De Nationale Assemblee, aangezien er hieraan een fundamentele kwestie van godsdienstvrijheid ten grondslag ligt.

error: Kopiëren mag niet!