Bond Cultuur niet tevreden met aantal zaken

Haidy Claver voorzitter bond Cultuur (foto: Ricky Bahadoersingh)
Haidy Claver voorzitter bond Cultuur (foto: Ricky Bahadoersingh)
Haidy Claver, de voorzitter van de bond bij het directoraat Cultuur, gaf tijdens een toespraak aan dat de bond niet tevreden is met een groot aantal zaken het directoraat betreffende. “Vele klachten hebben ons bereikt, zowel vanuit het personeel als vanuit de leiding. Aangezien wij deel uitmaken van een overheidsinstantie hebben we hier een ambtelijke cultuur. Van de directeur tot de tuinman wordt verwacht dat zij de wetten kennen en zich eraan houden.” Volgens de bondsvrouw is het zo dat als je de kennis niet beheerst dat gemakkelijk gezien kan worden als obstructie of sabotage. Vandaar dat zij de nodige aandacht hiervoor vraagt. “Het is onder andere nodig dat de loopbaanontwikkeling en planning van het personeel van het directoraat prioriteit geniet. Het kan dus niet zo zijn dat bevorderingen en stukken maandenlang liggen op bureaus van anderen. Het is tijd om de gezwellen te ontleden en ons te ontdoen van negatieve zaken. En dat zullen we doen op constructieve en professionele manier.”
Cultuur een belangrijk instrument
Cultuur beleid is een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat een organisatie en vooral ook een land haar doelen kan bereiken. Reeds na de onafhankelijkheid was er een behoefte om een eigen cultuurbeleid te ontwikkelen, waar er kleine stappen naartoe zijn gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat de behoefte aan cultuur- en kunstbeleid van en voor Surinamers ook een doelstelling werd om te ontwikkelen. “Ons cultuurbeleid voor 1975 was gefocust op het Nederlands en Europees belang”, zegt Claver. Vandaar dat 38 jaar geleden het directoraat Cultuur geïnstalleerd werd en werden doelstellingen geformuleerd en de organisatie ingesteld. De ontwikkeling van het cultuurbeleid was vervolgens een van de speerpunten ter ontwikkeling van een waardig Suriname en is zich vanaf toen steeds verder gaan ontwikkelen. De bondsvoorzitter is de mening toegedaan dat deze groei en ontwikkeling verder gestalte zal moeten krijgen. Hiervoor is het nodig dat verantwoordelijken die dit werk doen in het belang van cultuurbeleid en die met het gemeenschap werken. Zodoende wordt de gemeenschap deelgenoot van het beleid en zal dit beter begrijpen en ondersteunen. Vanuit deze gedachte is het van belang dat Cultuur niet als een eng begrip wordt gezien. Cultuur is niet slechts kunst of routinegedragingen, maar vooral het denken en handelen. Wat betekent dat de organisatie die het cultuurbeleid vorm moet geven goede aandacht behoeft. Het wordt tijd dat het directoraat Cultuur als een van de belangrijkste instanties wordt gezien en zodanig wordt gefaciliteerd. “Het directoraat Cultuur moet als model kunnen zijn van bijzondere vaardigheden om te kunnen overleggen, bruggen slaan op verschillende terreinen en ook raakvlakken zoeken om de harmonie en waardering met en voor elkaar geolied te laten lopen, ondanks mogelijke verschillen. Blijvende en goede communicatie, zich niet meer voelen dan een ander is de beste brandstof voor cultuurbeleid. Intermenselijke relaties is zeer belangrijk binnen elke organisatie. Ook administratieve organisatie, regelgeving, onderzoek, planning en contact met het cultureel veld is van eminent belang”, aldus Claver.
NK

error: Kopiëren mag niet!