Verruwende- en toegenomen criminaliteit

Hopelijk zal de verruwing van de criminaliteit niet leiden tot anarchie en ordeloosheid in ons geliefd land. Ook hopen we niet dat de geconstateerde toename ergere vormen zal aannemen. Het ergste is dat berovingen plaatsvinden met ernstige geweldpleging waarbij zelfs doden te betreuren zijn. De regering heeft vaker gegarandeerd, dat de criminaliteit zal worden aangepakt ( bericht 25 jan. 2017 ). De minister van Justitie en Politie, dhr. Getrouw heeft bij zijn ambtsaanvaarding harde taal gebruikt. Hij zou er voor zorgdragen dat de criminaliteit hard en drastisch zou worden aangepakt. Dat blijkt nu blufpoker te zijn geweest. Want als we de berichten via de media volgen dan zijn de dagelijkse criminele activiteiten schering en inslag. En het wordt met de dag erger en grimmiger. De criminelen deinzen er niet voor terug om zelfs op klaarlichte dag bedrijven te overvallen. Er is weinig van de uitspraken, en nog minder van de te ondernemen acties op te merken; aan de andere kant leeft de gemeenschap dagelijks in grote angst. Zulks vooral omdat wij elke dag weer worden opgeschrikt door brute berovingen, overvallen, maar vooral ook door roofmoorden. Onze President, dhr. D.D. Bouterse beloofde ook, dat de traliewerken zouden verdwijnen; het is helaas bij podiumtaal gebleven; en het gevolg is wel dat vrijwel alle constructiebedrijven goede zaken doen want zij hebben het momenteel nog drukker dan voorheen. Het surveilleren door de gewapende machten zal het probleem niet optimaal kunnen oplossen. De politie moet meer materieel en meer bevoegdheden krijgen teneinde naar behoren te kunnen functioneren. De controle moet verhoogd worden, vooral in de nachtelijke uren. Automobilisten en bromfietsers moeten vaker gestopt en gecontroleerd worden, er moeten vaker road blocks gehouden worden. In de wijken/buurten waar het aantal aangiften nog steeds aan de hoge kant is, de zogenaamde hotspots moeten nauwer in de gaten worden gehouden; feit is wel dat het aantal delicten minder moet worden. Het is een dringende vereiste, dat de veiligheid van de burgers en van de toeristen gegarandeerd wordt. Het veiligheidsgevoel moet terugkeren en het is een dringende vereiste, dat de wetten worden aangepast en waar nodig worden aangescherpt. De Nederlandse autoriteiten hadden enige tijd geleden een negatief reisadvies gegeven aan reizigers, die naar Suriname gingen; thans is deze maatregel recht getrokken; aangezien het ministerie van Buitenlandse zaken van Suriname duidelijk heeft gemaakt, dat de veiligheidssituatie onder controle is. Aan de huidige onhoudbare- en criminele situatie dient een halt te worden geroepen. De regering, c.q. het ministerie van Juspol moet de wetten drastisch aanscherpen en de politie moet meer materieel en bevoegdheden hebben; pas dan kan men de toegenomen criminaliteit de kop in drukken. Het is een goed gebaar van de politie in samenwerking met de Militaire Politie om streng op te treden tegen orde verstoorders. Het is onder deze omstandigheden een dringende vereiste dat de regering , met name het ministerie van Justitie & Politie een gedegen plan opstelt om beschermende maatregelen te treffen teneinde de Surinaamse burgers en de toeristen een gerust en vooral een veilig gevoel te geven en te garanderen. Het Politiehandvest, zie Staatsblad no. 23, dat na de Staatsgreep in 1980 terzijde werd gezet en de algehele opsporingsbevoegdheid aan de Militaire Politie werd toegekend en bij decreet in 1995 werd ingetrokken, moet zondermeer aangescherpt worden. De hoop bij de oprechte burgers is, dat de criminaliteit, die steeds ergere vromen aanneemt, drastisch wordt aangepakt zodat het veiligheidsgevoel bij de gemeenschap weer terugkeert. Leve een veilig Suriname!
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!