De mindblock zoals bij minister Blok…een alledaags fenomeen

A case study (1)
Aan elk gebeuren kan iets positiefs worden ontleend. Inzake de gewraakte uitspraken van dhr. S.Blok is, dat het fenomeen van vooroordeel welk in alle geledingen van de maatschappij voorkomt, nu zeer prominent zichtbaar is gemaakt. Maatschappelijke debatten volgden en de vinger is gelegd op ondersneeuwde issues als te weining etnische differentiatie in het werknemersbestand op de ministeries. Deze zeer beperkte case study is niet gericht op de persoon en het onderwerp in kwestie, maar vanuit een filosofische, psychologische – en spirituele optiek, op het diepere van het hiervan ten grondslag zijnde denkproces.
Het fenomeen: de tunnelvisie
Als je veel stripverhalen hebt gelezen, is het mogelijk dat je in elke Indiaan een potentiele scalpeerder ziet. Of alle zwarte Afrikanen met grote dikke lippen zoals in Kuifje, of alle Hindu’s als mensenofferaars zoals in Indiana Jones en omdat elders is voorgevallen, denken dat ook in Suriname en Nederland de etnische groepen niet succesvol samenleven.
Dit wordt in de literatuur de selectieve perceptie genoemd en dit manifesteert zich voortdurend overal, bij vrijwel iedereen en vaak onbewust.
*Als je het idee hebt dat een collega jouw positie wil overnemen, zal je het als bedreigend ervaren als hij overuren maakt of initiatieven neemt. Een roddel over deze wordt hierdoor gretig verwelkomd als “zal wel waar zijn, die zal het wel gedaan hebben”. Het tegendeel, ook indien bewezen, wordt terug gedrongen door de mindsetting van bedreiging.
*Je hoort in een inbelprogramma iemand vertellen dat zijn knappe partner met een collega overspel heeft gepleegd. Thuis aangekomen kijk je met wantrouwende blik naar je eigen mooie echtgenote. In elk voorval, zoals enkele keren wat later thuis komen van het werk, zie je een teken van ontrouw. Tevens begin je alle knappe werkende vrouwen/mannen als overspelig te beschouwen.
Oorzaak: de mindblock
De blokkering in het bewustzijn, de mind, onstaat door een geconditioneerde waarneming, de voorwaarden die bepalen hoe je de omgeving ziet. Deze block manifesteert zich vaak onbewust en is gecreëerd door je gedachten en overtuigingen die je met de jaren hebt gevormd.
De zintuigen nemen waar, maar de interpretatie van wat is waargenomen, bepaal je zelf. In het bewustzijn vorm je een idee over het waargenomene en je geeft een eigen betekenis aan wat de zintuigen hebben gezien, gehoord of gevoeld. Je vormt een eigen beeld ervan, je eigen realiteit.
De filosoof Goethe: je hebt geen relatie met je partner, maar met het beeld dat je van je partner hebt.
Als dit beeld bezijdens de werkelijkheid is, wordt dat een illusie genoemd. Het blokkeert je mind, het bewustzijn, om signalen zoals raadgeving door vrienden en krantenberichten, anders te interpreteren dan conform de reeds gevormde eigen overtuiging.
Door de mindblock leeft men dus in een illussie: ik kan niet zonder liefde van mijn partner, als manager moet ik altijd in details richtlijnen voorschrijven en zwaar controleren om personeel productief te maken, mijn loopbaan kan worden geschaad door mijn collega of… verschillende etniciteiten kunnen niet gezamelijk succesvol zijn.
De ontwikkeling van dit blokkerend denken is als buikvet, ongemerkt laag na laag. Feiten worden door het onderbewustzijn automatisch genegeerd en kunnen niet tot het bewuste doordringen door de vetlagen van beneveling/verduistering van de gedachten. Feit: DNA-onderzoek bewijst dat elk volk zich eens heeft vermengd. Negeren: de uitspraak “we zijn niet goed in staat om een binding aan te gaan met ons onbekende mensen”.
Deze geconditioneerde / perceptuele waarneming ontstaat dus wanneer men met oogkleppen op loopt; het gefocust zijn op een verkeerde overtuiging, de verkeerde gedachten.
Het gevolg is dan een verstoorde relatie met je omgeving waaronder familie, vrienden, werkcollegae en superieuren.
In het bedrijfsleven heeft de mindblock veel verder strekkende gevolgen. *De ondermijning van de motivatie en sfeer op de werkvloer beinvloedt uiteindelijk het bedrijfsresultaat. Een afdelingschef kan de sfeer verzieken en de produktie schaden doordat hij het personeel niet tot initiatieven in staat acht. *Op het strategische beleidsniveau kunnen desastreuze beslissingen het gevolg zijn. Een General Manager kan een belangrijk te verkrijgen projekt verkwanselen omdat hij teveel gericht is op zijn eigen visie/ervaring.
Bij maatschappelijk zeer gevoelige organisaties kunnen de nadelige gevolgen enorm zijn. Een politieman, gemeentelijk ambtenaar of duanier die doorgaans bekend staat als zeer plichtsgetrouw, kan (plots) gevoelig worden voor omkoping.
De invloeden van de mindblock zijn dus te merken van het operationele- tot en met op het hoogste niveau bij zowel profit- als non-profitorganisaties en het heeft niet te onderschatten maatschappelijke spin-off effecten.
Oplossing
Om van de mindblock af te geraken moet men zich verheffen; de mindswift. De juiste instelling in het denken moet worden bereikt door het opdoen van de juiste hogere kennis.
Het bewustzijn is gefocust / ingezoomd, waardoor een beperkte kijk op zaken is ontstaan, zoals de ingezoomde camera een kleiner oppervlak, een beperkt beeld bestrijkt. Door zich te verheffen, het uitzoomen, wordt een groter oppervlak, een ruimer beeld, de werkelijkheid ervaren zoals die ook is en pas dan is men verlost van de vooroordelen, de verkeerde overtuiging.
Er is namelijk sprake van een involutie, de beneveling van het bewustzijn, van de gedachtenwereld waarin het denken wordt gevormd. Deze hardnekkige verduistering, de schimmel van onwetendheid op het bewustzijn, wordt geëlimineerd door het licht van de hogere wijsheid.
Hardnekkig, omdat de mindblock moeilijk te deblokkeren is, doordat de lichtstralen van werkelijkheid en wijsheid door de dikke wand van vooroordelen en verkeerde overtuigingen moeten.
Een bekend voorbeeld van illussie wordt genoemd in de Upnishads, de prominentste geschriften van de Vedantafilosofie d.i. de belangrijkste tak in de Hinduistische filosofie.
Hierin wordt in het donker een stuk touw voor een slang aangemerkt, totdat iemand het licht aanmaakt en de werkelijkheid toont waardoor de angst wordt verdreven.
Enkel het zeggen dat het geen slang is, helpt niet om het verkeerde beeld en de daarmee verbonden angst weg te nemen bij de persoon, die zich in de duisternis bevindt en het touw heeft vastgepakt…het licht moet aan. Alleen dan verkrijgt hij de intrinsieke (innerlijke) overtuiging dat het ook zo is.
Deze intrinsieke motivatie is van essentieel belang voor een goed functioneren; prive en zakelijk. Door het licht van de wijsheid onstaat er innerlijke vreugde, omdat je hierdoor de overtuiging verkrijgt van de waarheid. Bijvoorbeeld. Het besef dat je ook zonder je partner gelukkig kan leven. De manager geeft met een gerust gevoel zijn ondergeschikten de ruimte om initiatieven te nemen en oplossingen aan te dragen. De CEO schuift zijn mening gestoeld op zijn jarenlange ervaring opzij en luistert naar de veel jongere direkteur en de duanier of agent verdrijft grondig de gevoeligheid voor corruptie. Mijn citaat: de onvolmaaktheid maakt het interessant. ( Wordt vervolgd; in deel 2 volgt de oplossing:
Pandit drs. R.P.Sitaldin (hindupriester/bedrijfseconoom/filosoof) 00 31 (0)6 25 15 95 25
Hindu Scientific InterCultural &-Religious Institute Netherlands (HScICRIN) [email protected]

error: Kopiëren mag niet!