Javanen in de politiek: Morat Marit

Kadi Kartokromo schrijft in Dagblad Suriname , editie 31 juli 2018 het navolgende…” hoe staat het op dit ogenblik met de situatie voor wat de Javaanse politieke partijen betreft. Er is klaarblijkelijk sprake van een gewapende rust. In alle stilte wordt er een strijd bevochten welke te maken heeft met het leiderschapsprobleem onder de Javanen.
Deze strijd zal niet eindigen zolang de leiders zelf niet met elkaar en echt gezamenlijk de kwestie aan tafel openhartig zelf bespreken. Pogingen hiertoe zijn mislukt. De werkelijke reden hiertoe is: behoud van macht……..”; aldus Kartokromo.
WILLY SOEMITA
Willy is 82 jaar oud. Zijn vader Iding Soemita droeg in 1972 de voorzittershamer van de Javaanse politieke partij KTPI aan zoon Willy over. Willy is reeds 46 jaar lang onafgebroken voorzitter en “eigenaar” van de KTPI. Tijdens NPK –(NPS) regering was Willy Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. In deze functie heeft Willy als minister steekpenningen aangenomen voor de uitgifte van landbouwgronden en hij is hiervoor door de kantonrechter veroordeeld tot 12 maanden celstraf. Het gronduitgiftebeleid is vrijwel altijd een bron van corruptieve praktijken geweest en is dat nog steeds.
Na het herstel van de democratie in 1987 hebben Lachmon, Arron en Derby, lieve Willy uit zijn cel in Santo Boma gehaald en hij mocht weer minister worden en wel op Sociale Zaken. Ondanks zijn eerdere veroordeling tot een celstraf van een jaar als minister, mocht Willy middels goedkeuring van de FRONT-leiders gedurende twee perioden wederom als Minister van Sociale Zaken aanzitten: periode 1988 -1990 & periode 1991-1996.
Na de verkiezingen van mei 1996 besloot Willy om zijn weldoeners en boezemvrienden van het Nieuw Front te verlaten en met de NDP van Desi Bouterse te gaan samenwerken. Het belangrijkste motief voor de ommezwaai van deze Javaanse leider waren de vijf (5) ministerszetels die Bouterse aan Willy gaf. Een ongekende beloning voor een politieke partij met slechts vijf parlementszetels !
HARDEO RAMADHIN:
…” op 25 mei 2015 heeft men de naam Nieuw-Front verlaten en is men met de naam V-7 de verkiezingen ingegaan. Ook de KTPI had zich oorspronkelijk aangesloten bij V-7. Salam Somohardjo van de PL heeft op een gegeven ogenblik de lijsttrekker van V-7 in Commewijne aan de KTPI aangeboden. Enkele weken voor de indiening van de lijst heeft de KTPI zich losgerukt van V-7 en is gaan onderhandelen met de NDP. Waldi Nain had zijn “oom” Willy zover gekregen om V-7 te verlaten en zich weer aan te sluiten bij de NDP. Later is gebleken dat de NDP zowel Waldi Nain als Willy op een dwaalspoor hadden gebracht en noodgedwongen sloten Willy en Nain zich aan bij ABOP van Brunswijk. Ramadhin sluit zijn betoog af met :…”ik haal deze recente politieke geschiedenis weer voor de geest om de kiezers uit te leggen hoe onbetrouwbaar politici wel kunnen zijn wanneer het hen specifiek goed van pas komt…..” . Immers , politieke hebzucht leidt tot politieke ondergang “ (Henck Arron)….”, aldus Ramadhin in DBS, editie 21-7-18 .
PAUL SOMOHARDJO

Somo is 75 jaar oud. In 1973 werd hij als partijlid van de NPS gekozen tot parlementslid van de toenmalige Staten van Suriname.
In 1977 was Somo betrokken bij de oprichting van de Javaanse partij Pendawa Lima (PL) .Na een intern gevecht om het leiderschap is er een splitsing ontstaan en in december 1998 heeft Somo de Pertjajah Luhur (“Vol Vertrouwen “) opgericht.
Na de verkiezingen van mei 2005 probeerde Somo vice president van Suriname te worden. Dat is hem niet gelukt omdat Somo voor een zedendelict door de kantonrechter in 2003 is veroordeeld. De Frontleiders hebben Somo toch “geccomodeeerd”, en wel als voorzitter van het parlement, de Nationale Assemblée. En zijn echtgenote mevrouw Amina Pardi , kapster van beroep, mocht ambassadrice worden.
President Venetiaan heeft toen het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NPS) afgesplitst en een 17de ministerie speciaal voor Somohardjo gemaakt: het Ministerie van Ruimtelijke Ordening , Grond- en Bosbeheer (RGB).
De eerste minister was Michael Jong Tjien Fa en tijdens deze minister was het gronduitgiftebeleid tot de nok gevuld met corruptie , onbeperkt graaien van staatsdomeingronden middels Stichtingen, vriendjespolitiek en honderden grond-uitgifte rechtszaken (rechtsgeschillen) bij de kantonrechters. Paul Somohardjo is toen met zijn gronduitgifte beleid door de overige Frontleiders tot de rijkste Javaan van Suriname gemaakt.
ROGB was het meest corrupte ministerie. De NPS heeft hiervoor het gelag moeten betalen .
De autoritaire VHP leider destijds Ramdien Sardjoe heeft hierover in alle talen gezwegen.
Ondanks het feit dat president Venetiaan Paul Somohardjo heel veel overheidsgunsten heeft bezorgd zien wij dat Somohardjo na de verkiezingen van mei 2010 de oversteek maakt naar de NDP. Het tijdperk van het Nieuw Front is dankzij de oversteek van Paul Somohardjo en Brunswijk naar de NDP, definitief ten einde. Door deze overloop van Somo en Brunswijk komt Bouterse aan de macht en wordt Desi Bouterse President van Suriname.
PRESIDENT BOUTERSE
Bouterse geeft zeven ministersposten aan de ABOP/Pertjajah luhur en overige tien is voor de NDP. ABOP mag het vice-presidentschap ( Robert Ameerali) en PL-Somo mag parlementsvoorzitter worden. Uiteindelijk is Mevrouw Jenny Simons tot parlementsvoorzitter gekozen, dit tot zeer grote teleurstelling en woede van Somo. Somo kreeg als troostprijs een ambassadepost in Indonesië , alwaar zijn echtgenote Amina Pardi ambassadrice werd en Somo onbeperkt op staatskosten naar Indonesië mocht afreizen, op zoek naar investeerders.
President Bouterse zette PL van Somo op 14 april 2014 als coalitiepartner
uit de regeringscoalitie. Somohardjo werd door president Bouterse als “onbetrouwbaar” genoemd. Einde van Mi Casa Su Casa politiek van Paul Slamet Somohardjo.
Leendert Doerga

error: Kopiëren mag niet!