Misiekaba tikt president op de vingers

Andre Misiekaba, NDP-fractieleider, aan het woord in het parlement (foto: Regilio Derby)
Andre Misiekaba, NDP-fractieleider, aan het woord in het parlement (foto: Regilio Derby)
De totale coalitie is niet blij met de manier waarop de regering steeds nalaat om de conceptovereenkomsten voor de wijziging van de Brokopondo Overeenkomst niet naar De Nationale Assemblee op te sturen. “Wij zijn niet blij met die werkwijze”, zei NDP-fractieleider Andre Misiekaba gisteren tijdens de openbare DNA-vergadering. De NDP’er voerde aan dat de president vanaf oktober 2017 zeker tot driemaal toe de harde toezegging heeft gedaan om de conceptovereenkomsten naar het parlement op te sturen. Voor het laatst was het de vicepresident die eind juni beloofde de documenten eind juli (gisteren) op te sturen. “De vraag naar die gewijzigde wet is niet uit de lucht komen vallen, omdat wij in elk geval aan deze zijde van oordeel zijn dat met alle handelingen op het veld op dit moment die overeenkomst geschonden wordt. Het laat aanzien dat de regering andere opvattingen heeft over dit stuk, maar wat wij denken is buiten kijf”, stelde Misiekaba. Volgens de fractieleider plaatst de regering de coalitiefracties hiermee niet in een eenvoudig karwei door het college steeds aan de lijn te houden.
Rusland: Parlement wordt bewust buiten activiteiten gehouden
Misiekaba kreeg ondersteuning vanuit de zijde van NPS-fractieleider Gregory Rusland, die zich stoort aan de confidentialiteit in deze kwestie. “Ook wij zijn niet happy met de ontwikkelingen, omdat wij vaker afspraken hebben gemaakt met betrekking tot de gewijzigde Brokopondo Overeenkomst. Wij merken dan inderdaad bepaalde ontwikkelingen waarbij wij kunnen stellen dat het wezen van de Brokopondo Overeenkomst wordt aangetast. Er worden voorbereidingen getroffen voor werkzaamheden die allemaal te maken hebben met de werking van de Brokopondo Overeenkomst, maar dit zal niet kunnen zonder uitdrukkelijke goedkeuring van De Nationale Assemblee”, stelde de NPS’er. De politicus benadrukte de indruk te krijgen dat het parlement bewust buiten de activiteiten wordt gehouden.
Santokhi: Suriname kan geen succesvolle juridische vordering meer indienen
VHP-fractieleider Chan Santokhi uitte zijn ernstige bezorgdheid over wat er precies gaande is en vindt wel dat er sprake is van wanprestatie vanuit de zijde van Alcoa. Erger nog, met het antwoord van de president in de brief kan Suriname geen succesvolle vordering indienen bij een nationaal en internationaal gerechtshof. “In deze zaak hebben wij de afgelopen vier jaren gezien hoe de regering omgaat met het parlement. Negeren van het parlement, zoveel mogelijk buiten spel zetten van het parlement, we nemen besluiten hier, die afspraak gaat naar de regering en de regering maakt toch eigen afspraken met Suralco dat zij door mag gaan. Erger nog, de regering informeert het parlement niet. Multinational Alcoa/Suralco is ook gehouden aan internationale verdragen, corporate governance en social responsibility. Niks van deze zaken komen tot uiting vanuit Alcoa en de regering accepteert alles. Het land wordt gewoon verkocht”, aldus Santokhi.
Somohardjo: President, neem geen loopje met het parlement
PL-fractieleider Paul Somohardjo deed een beroep op assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om president Desi Bouterse erop te attenderen dat hij geen loopje met het parlement moet nemen. “Als u het niet doet, dan ga ik het namens u doen. President, neem geen loopje met het parlement, want dit parlement vertegenwoordigt het volk”, benadrukte Somohardjo. De politicus weet dat het moeilijk voor de DNA-leiding is om op te treden tegen de voorzitter van haar eigen partij.
Afwezigheid president pijnlijk
Ook andere fractieleiders uitten hun misnoegen over de wijze waarop de regering met deze zaak en het parlement is omgesprongen. DOE-fractieleider Carl Breeveld vond het zeer pijnlijk dat de president niet zelf aanwezig was bij de behandeling van een zaak die zo zwaarwichtig is en van wezenlijk belang is voor de totale samenleving, terwijl hij zich volkspresident noemt. Hij had graag gezien dat gezamenlijk was opgetrokken om voordelen voor het land te realiseren. Diana Pokie van de Abop vindt dat de coalitie niet in partijbelang moet meewerken om tegen de belangen van het land te werken. Ook zij stoorde zich aan de afwezigheid van de president.
Faisel Rasoelbaks

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: