Consumentenkring wil dat banken maatregelen terugdraaien

De Consumentenkring Suriname (CKS) heeft besloten zich te buigen over de laatste actuele ontwikkelingen met betrekking tot het bankwezen. De afgelopen weken is er veel kritiek geuit op banken die extra kosten in rekening brengen bij contante transacties. Banken hanteren verschillende tarieven voor contante stortingen van SRD’s én buitenlandse valuta. Velen zijn van mening dat deze ontwikkelingen zeer zeker voor een wanordelijk geheel zorgen omdat enerzijds de banken kosten in rekening brengen vanwege de hoge verzendkosten in de euro sfeer , maar aan de andere kant heeft de Centrale bank sinds kort kosten in rekening gebracht voor het Suriname National Electronic Payment systeem (Snep). CKS voorzitter Albert Alleyne zegt in dit kader een brief te zullen sturen naar de Centrale bank van Suriname en de minister van Financiën. In de brief zal de stichting min of meer vragen dat zaken tot op zekere hoogte teruggedraaid worden. “We willen dat zaken nu op orde gesteld worden. Het kan niet zo zijn dat banken wanneer het hun goed uitkomt maatregelingen beginnen te treffen zonder dat de consumenten hiervan goed op de hoogte gesteld worden. Dat is wat we meer zien gebeuren. Rentes gaan omhoog en nu zijn er kosten die in rekening worden gebracht. We moeten hieraan wat gaan doen anders gaat dit blijven doorgaan”, zegt Alleyne.
Geen bezwaar als men probeert te overleven
De banken proberen door middel van fee’s hun laag teruglopende rendement aan te passen. Vervolgens is gesteld dat met deze maatregelen men de continuïteit van de dienst veilig wil stellen. Echter vindt de CKS voorzitter dit een eenzijdige gedachte. “Ik heb er alle begrip voor dat de banken moeten blijven functioneren en daar willen we met ons allen ook aan meewerken. Maar het kan niet zo zijn dat de bank ons kosten in rekening brengt die wij zelf niet meer kunnen terugverdienen. Het kan niet zo zijn dat de kosten waarvoor ik bijvoorbeeld moet betalen voor een transactie om mijn geld bij de bank te zetten, de bank hiermee gaat werken waarbij ik het rendement niet terugkrijg. In principe wordt de bank dus betaald om met mijn geld te werken, maar ik krijg er niets voor terug”. Alleyne zegt dat als er gekeken wordt naar de rentes die de banken geven op spaarrekeningen en deposito rekeningen en het geld dat gevraagd wordt door de banken zodat je dit kan deponeren, je als consument zeker een jaar of twee kwijt bent, voordat je dit hebt terugverdiend. In die tussentijd heeft de bank 2 jaar met jouw geld gewerkt en het geld is dan ontwaard. Je houdt dus niets aan over en je bent juist achteruit gegaan . “Dat is niet eerlijk. Waar naar gewerkt moet worden is een win win situatie voor zowel de bank als de cliënt”.
Maatregels leiden tot creatief denken van de cliënt
Wanneer de banken maatregelen treffen moet ervoor gewaakt worden dat de cliënt zeker ook voordeel aan heeft, anders zal de cliënt andere oplossingsmogelijkheden zoeken. “Het kan dan ook gebeuren dat men zijn geld niet meer naar de bank brengt met alle gevolgen van dien. En dat is waarvoor wij bang zijn. Het systeem moet eerlijk blijven , anders gaat men creatief worden”, zegt Alleyne. De bank denkt dat zij creatief zijn , zegt de consumentenvertegenwoordiger, maar mensen worden nog creatiever, wat wel eens nare gevolgen kan hebben voor de hele maatschappij. “Wat ik zie gebeuren als voorzitter van het CKS is dat dit handelen van de bank een destabilisatie in de economie zal brengen. Mensen gaan er toe overgaan hun geld thuis te bewaren waardoor de criminaliteit aangewakkerd wordt. De banken moeten dus niet ondoordacht handelen”. Als het goed is moet de governor van de Centrale bank de brief van de CKS vandaag ontvangen hebben.
NK

error: Kopiëren mag niet!