Lesley Artist over chemisch afval Suralco in Para: “Er moet worden opgeruimd”

Frontfoto2Lesley Artist, dorpshoofd van Redi Doti (Para), tevens ex-parlementariër volgt de berichten rond de onderhandelingen tussen de overheid en Suralco/Alcoa aandachtig. Hij stelt dat Paranam zich zorgen maakt over de informatie die hen bereikt rond milieuvraagstukken. Uit de documentatie van Suralco (Bauxonieuws) blijkt dat het mijnbouwbedrijf in de jaren ’90 van de vorige eeuw, een grote partij aan chemisch afval in de Vrijheidsmijn heeft begraven. In 2002 lag er ruim 8000 m3 aan afval in de Vrijheidsmijn. Ex-Suralconier Parimin Singotiko kenmerkt in gesprek met Dagblad Suriname deze situatie als een ‘tikkende tijdbom’. Als gewezen deel van het bedrijf uitte hij zijn zorgen, zeker gezien hij de bergingsplek in 1993 zelf heeft mogen bezichtigen. Singotiko gaat zelf verder door te stellen dat Suralco afval gehaald van buiten Suriname op Surinaams grondgebied begroef. Singotiko, 80 jaar, vreest mogelijke effecten van een het afval op en langs de Surinamerivier, Pararivier en al de kreken erom heen. “Dan heb je de vakantieoorden als Berg en Dal, Overbridge, Cola Kreek, White Beach, die tot de ramp in Suriname zullen behoren”, meent Singotiko.
“Ik ben geboren en getogen Paraan. Wij volgen de onderhandeling op de voet. Dat is natuurlijk des regering. Er zijn echter omliggende plantages waar men zich enorm bezorgd maakt over de informatie die hun bereikt over eventuele giftige stoffen in de grond. Als dit inderdaad zo is, vind ik het erg”, stelt Artist. Hij doet een beroep op de desbetreffende instanties om heel zorgvuldig om te gaan met deze situatie. “De gezondheid en milieuomstandigheden van de mensen in de omgeving moeten niet worden aangetast. Er moet worden opgeruimd. Ik weet niet wat voor afspraken er zijn gemaakt met de toenmalige koloniale heerser met betrekking tot afvalstoffen. Punt is echter dat er nu wel mogelijkheden bekeken moeten worden om de zaak op te ruimen”, meent het dorpshoofd. Hij begrijpt dat een beursgenoteerd bedrijf een bepaalde geheimhoudingsplicht in acht moet nemen. “Echter zou ik als Surinamer niet toestaan dat er giftige stoffen van andere landen hier wordt begraven. De desbetreffende instanties moeten onderzoek uitvoeren. Vroeg of laat kunnen wij er last van hebben. Regering, neem notitie van de informatie en eis ook van de Suralco dat wat zij fout hebben gedaan, wordt rechtgetrokken”, aldus Artist.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!