Algemene banken en Centrale Bank praten over extra bankkosten

Op dinsdag 17 juli jl. vond er een buitengewone vergadering plaats op de Centrale Bank van Suriname tussen de president van de bank en de directies van de algemene banken. Doel van deze bijeenkomst was het bespreken van de noodzakelijke kosten die bankinstellingen hun cliënten in rekening brengen bij het verrichten van contante transacties. Het is gebleken dat de diverse banken, afhankelijk van de eigen kostenberekening, verschillende tarieven hanteren voor allerlei contante transacties en daarbij ook uiteenlopende motieven communiceren. Dit leidt vaker tot verwarring en onbegrip bij de cliënten.
De commerciële banken gaven aan geconfronteerd te worden met hoge en toenemende kosten van het cashverkeer en van het kunnen voldoen aan de compliance vereisten, die noodzaken tot het introduceren en verhogen van tarieven. Vandaar dat ernaar wordt gestreefd om het girale betalingsverkeer te intensiveren, soms door middel van het introduceren van fee’s voor contante transacties teneinde het gewenste gedrag te stimuleren. De banken gaven aan veel geïnvesteerd te hebben in efficiëntere alternatieven, waaronder e-channels om hun cliënten ook goedkopere en veiliger betaalmogelijkheden te kunnen bieden. Ook werd naar voren gebracht dat de stagnatie bij Euro geldzendingen opportunity kosten met zich meebrengt.
De president heeft met de algemene banken de diverse tarieven in detail besproken en een beroep gedaan om deze te matigen en te structureren. Ook werd een beroep gedaan op de banken om voor contante stortingen ter aflossing van vreemde valutakredieten geen kosten in rekening te brengen. Indien cliënten dat wensen moeten zij in staat gesteld worden om de vreemde valuta bij de banken te betrekken. Tevens is gevraagd de omzetting van valutakredieten naar SRD leningen te stimuleren. De bankdirecties hebben aangegeven niet onwelwillend te staan tegenover de verzoeken van de President en zullen zich de komende weken buigen over hun tarievenstructuren en proberen daarin uniformiteit te realiseren. Ook zal de communicatie met het grote publiek worden geïntensiveerd.
De handelsbanken hebben aangegeven begrip te hebben voor de standpunten van de President en zijn niet onwelwillend om hun tarievenstructuur te herzien en kaders voor uniformiteit te realiseren. Noodzakelijke invoering van tarieven en tariefsverhogingen zal zoveel als mogelijk gradueel en successievelijk worden doorgevoerd en goed worden gecommuniceerd naar de gemeenschap. De meeting werd door alle participanten gekwalificeerd als vruchtbaar en nuttig en de resultaten daarvan zullen spoedig merkbaar zijn.
Surinaamse Bankiersvereniging
Jim Bousaid

error: Kopiëren mag niet!