Imeao Nickerie zit met gebakken peren

De onderwijsgevenden en studenten van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao) in het district Nickerie zitten thans met de gebakken peren. Deze onderwijsinstelling heeft behoefte aan uitbreiding van de leslokalen, alsook een tekort aan een tuinier, conciërge en schoolmeubilair. Dit kwam ter sprake tijdens de openbare vergadering van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) zaterdag jongstleden. De jeugdparlementariër uit Nickerie, Arvind Chedi, die deze problemen aan het licht bracht, betreurt de ontstane situatie. “Imeao Nickerie heeft doorgegeven dat ze van het jaar een tekort gaan hebben aan 3 lokalen; de groep wordt steeds groter. Ze hebben wel plaats om die lokalen te bouwen, maar het moet via het Onderwijsministerie gaan, het liefst het komend schooljaar.” Hierdoor moeten de Imeao-studenten op zoek gaan naar een andere locatie om lessen te kunnen volgen. “Er is een tekort aan 100 stoelen en tafels. De docenten hebben niet eens een goede stoel om te zitten.”
Ook aan het onderhoud van deze school schort er veel. Chedi gaf te kennen dat de schoonmaaksters behalve de vloer niets meer schoonmaken. “Ze doen hun werk niet naar behoren. Ondanks dat er gerapporteerd wordt, is er geen verandering te zien. Daarnaast hebben ze al 2 jaren geen tuinman.” Volgens Chedi is zowel de tuinier als de conciërge gepensioneerd. Toen het ministerie hiermee geconfronteerd werd, werd aangegeven dat het instituut zelf op zoek moet gaan naar een persoon die reeds in het overheidssysteem is opgenomen. “Waarom moet iemand zijn eigen werklocatie laten om ergens anders te werken? Het is onverantwoord van het ministerie om zo een antwoord te geven aan de school”, aldus de jeugdvertegenwoordiger.

error: Kopiëren mag niet!