Dc Collectief bespreekt beschikking tarieven op gebruik bermen

De ministers van Regionale Ontwikkeling (RO), Edgar Dikan en Financiën, Gilmore Hoefdraad hebben een beschikking uitgevaardigd terzake de aanpassing van tarieven voor gebruik van bermen en de openbare weg door burgers. De districtscommissarissen en RO-minister Edgar Dikan buigen zich nu over de uitvoering daarvan. De beschikking was een van de belangrijkste onderwerpen op het Dc Collectief van vrijdag 6 juli in het Houttuyn Wellness River Resort in Wanica. Met deze beschikking wordt nader invulling gegeven aan het beleid van de regering, waarbij de focus gericht is op het tot stand brengen van de financiële decentralisatie in de districten. Andere onderwerpen op de vergadering waren onder meer: 1. Uitvoering van het stappenplan ter zake grondenrechten; 2. De egalisatiewet. De vergadering werd voorgezeten door minister Dikan, bijgestaan door zijn staf. Het DC Collectief is een maandelijkse vergadering waarbij de dc’s met de minister van RO van gedachten wisselen over beleidsaangelegenheden en verschillende aandachtspunten in hun district. De vergadering vindt elke keer in een ander district plaats. Het volgende Dc Collectief zal in Paramaribo worden gehouden.

error: Kopiëren mag niet!